Landskabet i Nationalpar­k Thy

Encellede mosdyr sank på havets bund, og Thy rejste sig. Landskabet i Thy er i evig forandring og har banet vej for en både rå, skrøbelig og enestående natur