Giv et bidrag til naturen

Alle donationer til Nationalpark Thy går ubeskåret til vores naturprojekter

Når du støtter Nationalpark Thy, er du med til at passe på den nordatlantiske klithede og skabe mere vild natur. 

Nationalpark Thys drift er finansieret via en grundbevilling på Finansloven, mens støtte fra virksomheder, fonde og private gør det muligt for os at arbejde med større projekter til gavn for naturen. 

Alle frivillige bidrag til Nationalpark Thy går direkte til vores naturprojekter, der har til mål at styrke den særlige klithedenatur og biodiversiteten i Thy.

  • Du kan bidrage i vores Nationalparkcenter i Vorupør. Her er der gratis adgang, og du kan i stedet kan vælge at give et valgfrit bidrag til vores arbejde. Her kan du både benytte kontanter og mobile pay.
  • Mobile Pay Du kan støtte os hjemmefra med et valgfrit beløb på MobilePay: 681919