Det arbejder Nationalpark Thy for

Vores opgave

Nationalparkfondens formål er at udvikle nationalparken inden for de rammer, der blev fastsat ved oprettelsen af Nationalpark Thy i 2008.

Under hensynstagen til disse er det Nationalparkfond Thys mission, at:

  • bevare, styrke og udvikle naturen i Nationalpark Thy, dens kontinuitet, sammenhæng og frie udvikling, især for de nationalt og internationalt betydningsfulde klit- og klithedelandskaber og næringsfattige søer og vådområder,
  • bevare og forøge den biologiske mangfoldighed af naturligt hjemmehørende arter i plantagerne og på de dyrkede arealer,
  • bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske spor i klitlandskabet og klitplantagerne og i tilknytning til havet,
  • styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser i det store uforstyrrede landskab,
  • styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af de natur- og kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier og
  • støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne.

Nationalparkplan

Nationalparken drives efter en 6-årig Nationalparkplan. Det er nationalparkfondens hovedopgave at udarbejde en sådan plan og sikre, at den gennemføres. 

Nationalparkplan 2022-2028

Nationalparkplan 2022-2028 blev efter offentlig høringsperiode endelig vedtaget den 28. september 2022. 

Planen trådte i kraft pr. 1. januar 2023 og danner grundlag for nationalparkfondens arbejde med at udvikle Nationalpark Thy til og med 2028.

Nationalparkplanen fokuserer på at styrke 'vild natur', med indsatsområder indenfor bla. 'naturlig vandbalance', 'sammenhængende klitnatur', 'biodiversitet i skov' og 'naturlig forandring og variation i landskabet'. Samt på 'bæredygtig udvikling' med indsatsområder indenfor bla. 'faciliteter og tilgængelighed', 'uddannelse og undervisning', 'naturvejledning og formidling' og 'erhvervsliv og turisme.

Her ud over har planen en række tværgående indsatser: Netværk af frivillige, zonering og adfærd, kultur- og landskabshistorie, kommunikation, samt forskning og monitorering.

Årsberetning

Sekretariatet for Nationalparkfond Thy udarbejder hvert år en årsberetning. Beretningen har til formål at uddybe nationalparkfondens aktiviteter for vores omverden – donatorer, organisationer og den almindeligt nysgerrige borger, der gerne vil vide, hvad det er, vi går og laver i Nationalpark Thy. Gennemgangen følger prioriterede indsatser i Nationalparkplanen.

Herunder kan du se de seneste årsberetninger. Har du brug for tidligere beretninger, kan du skrive til thy@danmarksnationalpark.dk