Organisationen

Her finder du Nationalpark Thys bestyrelse, nationalparkråd og sekretariat

Nationalparkfond Thy er en uafhængig statslig fond. Fonden har til formål at udvikle nationalparken inden for rammerne af den fastsatte lov og bekendtgørelse. 

Fondens midler udgøres af en bevilling, der fastsættes på de årlige finanslove, samt af bidrag fra kommuner og andre bidragydere. Fonden kan modtage arv, gaver og tilskud med videre.

Bestyrelsen

Nationalparkfond Thy ledes af en bredt sammensat bestyrelse, hvis medlemmer er udpeget af miljøministeren for en 4-årig periode. Indeværende funktionsperiode er fra 1. januar 2021 til 31. december 2024. Bestyrelsen har ansvaret for at udvikle nationalparken.

Bestyrelsen

Rådet for Nationalpark Thy

Til at rådgive sig i sager af større betydning og om principielle spørgsmål har bestyrelsen nedsat et nationalparkråd for en 4-årig funktionsperiode, svarende til bestyrelsens. Indeværende funktionsperiode er fra januar 2021 til 31. december 2024.

Rådet består af 23 medlemmer, som er bredt udvalgt fra en række organisationer og foreninger i lokalområdet.

Rådet

Sekretariatet

Den daglige drift varetages af sekretariatets medarbejdere. Sekretariatets hovedopgave er at bidrage til at udarbejde og gennemføre nationalparkplanen.

Du finder nationalparksekretariatet i Nationalparkcenteret i Nr. Vorupør Kom gerne forbi, hvis du har spørgsmål til vores arbejde eller en god idé til et projekt i nationalparken.

Kontakt til sekretariatets medarbejdere finder du her: Kontakt