Vis hensyn til dyrene

Hjælp os med at give nationalparkens fugle, dyr og unger de bedste betingelser

Jordrugende fugle

Som alle nybagte familier trænger fuglene til ro og fred, når de har reder. Hvis du forstyrrer fugle­ne, kan du alt for let komme til at skræmme dem fra rede, æg og unger. Det kan betyde, at æggene ikke udruges, eller at ungerne ikke får mad. Eller at rovdyr nemt og uforstyrret kan tømme reden.

De vigtigste yngleområder er strande­ne, strandengene, klithederne og hedemoserne. Så pas på, når du går tur i det åbne landskab - og pas på din hund. Nogle fugle reagerer på forstyrrelser på meget lang afstand, så hold øje med deres adfærd og vend om, hvis du forstyrrer.

Ynglesæson: Fra den første forårsdag i februar eller marts til og midten af juli.

Viben yngler i åbne landskaber med lav vegetation, såsom strandenge og enge. Den er desværre i tilbagegang som ynglefugl i Danmark, da opdyrkning og tilgroning har forstyrret mange egnede ynglepladser. Foto: Shanti Lfe.

Trækfugle

Når tusinde af trækfugle, bl.a. gæs og vadefugle, besøger Thy hvert forår og efterår, er det for at spise sig fede til deres rejse nord- eller sydpå. For fuglene handler det om at øge deres vægt så meget som muligt i den korte tid, de er her. Hver for­styrrelse betyder mindre fedt og dermed mindre livsvigtig energi, og det giver mindre chance for overlevelse, når de trækker vi­dere.

Så hold rigtig god afstand, når du ser flokke af trækfugle, der raster i terrænet. De har brug for ro.

Pas også på, når du sejler, surfer, padler. Du kan nemt kommet til at forstyrre og stresse flokke, der ligger og hviler på vandet, hvis du kommer tæt på.

Trækperioden: februar/marts til maj og august til november.

Den almindelige ryle en af vore mest talrige trækgæster blandt vadefuglene. Således gæstes Danmark af flere hundredtusinder almindelige ryler på vej til deres overvintringsområder langs Vesteuropas kyster. Foto: Shanti Lfe.

Sæler

Sæler ser tit søde og afslappede ud. De slapper af efter en lang arbejdsdag på havet  - akkurat som os mennesker. Og lige som os har de brug for at lade op, så hold altid god afstand til  sæler, når de ligger og hviler sig. Løfter de hovedet eller lufferne eller bevæger de sig mod vandet, er det et klart tegn på, at du er for tæt på dem. Træk dig blot stille og roligt tilbage. I juli og august, når sælerne skifter pels, kan det være livstruende for dem, hvis forstyrrelser ofte skræmmer dem ud i vandet.

Sælunger er nuttede og kære at se på, og deres hyl er hjerteskærende. Den største fare, når en unge ligger og hyler, er oftest os. Uden at ville det, kan du skræmme dens mor væk, som måske endda opgiver ungen helt og stikker til havs. Sælunger skal du derfor holde rigtig god afstand til. Sådan sikrer du bedst dens overlevelse.

Spættede sæler, som vi har flest af i Thy, yngler i juni til og med august.

Spættet sæl ligger ofte og hviler på strande ved og banker ud for Agger Tange. Nyd dem på afstand fra vejen eller taget af Svaneholmhus. Foto: Henning Rose.

Krondyr

Krondyr lever det meste af året i kønsopdelte flokke kaldet rudler. Hun-rudlerne (flokke af hinder), kan tælle op mod 100 dyr. Under brunsten forsøger hjortene at få så stor en flok hinder, som muligt.

Det er en kæmpe oplevelse at se de store flokke, når de spiser i det åbne land. Det er deres natur at være flugtdyr, og de er altid på vagt. Hold derfor altid god afstand og bliv på veje og stier. Når flere løfter hovederne og lytter opmærksomt, er det tegn på, at du er for tæt på dem. Træk dig stille og roligt tilbage.

Kronhjortene smider deres gevirer (kaldet stænger) i årets første måneder, men selv om det er fristende, så lad være med at gå på jagt efter kastestænger. Du forstyrrer hjortene på en sårbar årstid, hvor de har brug for at samle energi.

Brunstperiode er i september/oktober, men kan allerede starte i slutningen af august.

De ellers så sky kronhjorte viser sig frem i brunstperioden. Det er en stor oplevelse at se og høre dem, men sørg for at holde god afstand, så det bliver på dyrenes præmisser. Foto: Susanne Worm.

Forstyrrelsesadfærd

Dyr er gode til selv at fortælle, hvornår du forstyrrer dem – men deres signaler kan være svære at tyde, hvis ikke du er vant til dem. Kig godt efter, hvordan de opfører sig, og respektér, når de beder dig om at holde dig væk.

Sårede dyr

Hvis du finder et såret eller nødstedt dyr, kan du kontakte Dyrenes Vagtcentral på tlf. 1812.

Dyrenes Vagtcentral er oprettet af Dyrenes Beskyttelse og samarbejder bl.a. med Falck, vildtplejestationer, dyreinternater og politiet.

Kan du ikke ringe til 1812?

Du kan da i stedet ringe direkte til Dyrenes Beskyttelse og blive stillet om til Vagtcentralen.

Ring på 33 28 70 00.

Læs mere om Dyrenes Vagtcentral herVagtcentralen