Sådan blev Nationalpark Thy til

Thy blev den 29. juni 2007 valgt af miljøministeren som den første danske nationalpark. 

Valget blev begrundet med, at naturen i Thy har stor national og international betydning. Det skyldes ikke mindst de mange og store landskaber med klitter og klithede – fra fyret i Hanstholm til Agger Tange – som er helt unikke i europæisk sammenhæng. 

Det var desuden med i vurderingen, at der er god mulighed for at skabe en stor sammenhængende natur i området, som vil styrke den lokale flora og fauna.

En nationalpark i Thy vurderedes også at ville give meget store muligheder for at styrke borgernes friluftsliv og naturoplevelser, ligesom den lokale udvikling vil understøttes igennem en forventet øget turisme. 

En anden væsentlig styrke i forhold til den dengang kommende nationalpark i Thy var den meget brede lokale opbakning, forslaget fik. 

I sin begrundelse for valget lagde miljøministeren blandt andet vægt på at:

  • klitterne og klithederne har stor national og international betydning
  • der er store muligheder for at skabe sammenhængende naturområder og styrke naturen
  • der er store muligheder for at styrke naturoplevelser, friluftsliv og formidling
  • nationalparken kan understøtte den lokale udvikling
  • der er bred, lokal opbakning

Den 22. august 2008 indviede Miljøministeren Nationalpark Thy.