Vær naturens bedste gæst

Vi er mange gæster i Nationalpark Thy, hele året. Så det er vigtigt at vise hensyn. Her er en række gode råd til hvordan vi sammen passer på naturen

Vores fælles natur er vores fælles ansvar

Naturoplevelserne i Nationalpark Thy er noget ganske særligt.

Skal de blive ved med at være det, er det nødvendigt, at vi sammen tager ansvar for at passe på naturen og omgivelserne.

Vi er alle gæster i naturen, og med de mange besøgende, der heldigvis er i nationalparken, er det vigtigt, at vi alle viser hensyn til dyr og planter og færdes med omtanke. Husk at jo mindre aftryk, du efterlader, jo større indtryk kan du tage med dig. 

Her er 10 gode råd til, hvordan du kan hjælpe, når du færdes ude i naturen:

 1. Forberedelse giver pote. Planlæg din tur, inden du skal ud i naturen. Kig fx på et kort og undersøg, hvad du skal være opmærksom på i det naturområde, du vil besøge. Tjek om du skal færdes på private eller offentlige arealer.
 2. Tag hensyn til de små. Især om foråret, når der er æg og unger, har dyrene brug for fred og ro. Mange fugle bygger rede direkte på jorden, rålam og harekillinger ligger i skovbunden, og sælunger på stranden. Hold rigtig god afstand til dem alle.
 3. Lad planterne stå. Nationalparken er hjem for et væld af særlige og sjældne planter. Nyd dem på stedet og lad alle planter stå.
 4. Respekter skilte. Hold øje med skiltning i naturen og følg anvisningen på dem.
 5. Tænk på den næste gæst. Det er altid et godt udgangspunkt at færdes, så dine efterfølgere ikke kan se, at du har været der. Tag alt affald med hjem - også selv om det ikke er dit eget - og ryd ordentligt op, hvis du har tændt bål eller lavet andre aktiviteter, som sviner.
 6. Respekter indhegninger og færdselsforbud. På centrale dele af Agger Tange og Hanstholm Vildtreservat er der adgangsforbud hele året for at give naturen plads og ro.
 7. Hav din hund i snor. Hunde er velkomne i naturen, men de skal være i snor. Mange vilde dyr og fugle bliver let skræmt af hunde.
 8. Brug åben ild ansvarligt. Tænd kun bål på afmærkede bålpladser, og sluk ilden efter dig. 
 9. Nyd naturens lyde og undgå larm.
 10. Smil. Hils venligt på folk, du møder på din vej. Måske er du endda heldig, at de kan fortælle dig en spændende historie om lige netop det område, du færdes i.

Her er der flere gode tips, hvis du skal sanke, vandre, cykle eller have hund med på tur i nationalparken;

Råd og regler

 • Friluftsrådet har samlet en oversigt over, hvad du må hvor i naturen helt generelt. Find den her: Kend reglerne
 • Miljøstyrelsen har en side, der viser, hvor du må færdes i de forskellige naturtyper. Den finder du her: Hvor må jeg færdes?