Det gør Nationalpark Thy

Vi arbejder for at skabe mere vild og varieret natur i nationalparken

Som nationalpark har vi mange formål og opgaver, men den grønne tråd i al vores arbejde er områdets natur. Uden den enestående natur, ingen nationalpark. 

Men naturen er under pres. Derfor samarbejder Nationalpark Thy med nationalparkens lodsejere om at bevare og udvikle naturen

Nationalparkerne i Danmark ejer ikke jord, så alle indsatser sker gennem frivillige aftaler med nationalparkens private og offentlige lodsejere.

Nationalparkplan 2022-28 for Nationalpark Thy har fokus på at skabe mere vild natur. Det gør vi blandt andet ved at arbejde for: