Flyt undervisningen ud i naturen

Forløb, lokaliteter og gode ideer til pædagoger og lærere, der vil undervise i nationalparken

Nationalpark Thy Klasseværelset understøtter lærere i at flytte undervisningen ud i Nationalpark Thy. Herunder kan du læse om:

 • Stedbundne undervisningsforløb, som ligger frit tilgængelige på Skoven i skolen.
 • Lokaliteter til udeskole.
 • Valgfaget Junior Ranger, der henvender sig til skoleklasser i overbygningen.

Har du andre ideer, savner du oplysninger, eller har du spørgsmål til undervisning i naturen, er du velkommen til at kontakte nationalparkens naturvejleder Cathrine Lykke Sørensen på:

catls@danmarksnationalparker.dk
telefon: 40 59 73 88

Skoven i skolen – undervisningsforløb

På hjemmesiden Skoven i skolen kan du finde ideer og materialer til ude-undervisning i natur og kultur for alle skolens fag og klassetrin.

Her er også masser af generel viden om udeskole i teori og praksis, for dig dig gerne vil tage eleverne med ud i naturen.

Nationalpark Thy har eget visitkort på Skoven i skolen, hvor alle de undervisningsforløb, som relaterer sig til nationalparken, ligger samlet. Dem kan du finde her: Skoven i skolen

Gode lokaliteter til udeskole

Nationalpark Thy rummer mange lokaliteter til udeskole alt efter ønsket tema og krav til faciliteter. Fælles for dem alle er, at de byder på store naturoplevelser.

På Skoven i skolen har vi udpeget 17 rigtig gode udeskolelokaliteter og fundet relevante undervisningsforløb til hver af dem. Se dem her: Kort - Nationalpark Thy

Junior Ranger valgfag

Junior Ranger er skabt som et valgfag i nationalparken målrettet overbygningselever.

Målet med valgfaget er, at en Junior Ranger kan formidle og bruge naturen på naturens præmisser, herunder udvise en ansvarlig adfærd over for natur- og kulturværdier.

Valgfaget er udviklet af Nationalpark Thy, lokale skoler, Thisted Kommune og Nationalpark Mols Bjerge. Konceptet bygger på Europarcs europæiske Junior Ranger program. 

Kontakt endelig Nationalpark Thys naturvejleder Cathrine for at høre mere.

Sådan kommer du i gang med Junior Ranger:

Lokale skoletjenestetilbud

RUM er en portal, hvor alle tilbud til Dagtilbud, Grundskole og Ungdomsuddannelse i Thisted Kommune er samlet under ét tag. Her kan du som pædagog eller lærer vælge mellem alsidige forløb til din børnegruppe eller klasse. Find det her: RUM

Eller kontakt de lokale udbydere direkte:

 • Thisted Kommunes naturvejleder og friluftsvejleder tilbyder gratis forløb efter "først til mølle" princippet: Natur- og friluftsvejledning
 • Museum Thy tilbyder gratis skoletjeneste med udgangspunkt i museets afdelinger: Museum Thy
 • Bunkermuseum Hanstholm tilbyder gratis entré for børn, mens der betales en timepris for rundvisninger: Bunkermuseum
 • Naturstyrelsen Thy tilbyder gratis forløb til folkeskolerne i Thisted Kommune efter "først til mølle" princippet: Naturstyrelsen Thy

Gode råd, når I skal ud med en formidler

 • Husk at afstemme forventninger med formidleren. Hvilke roller har du, og hvilke roller har formidleren?
 • Fortæl formidleren, hvis der er elever der har særlige behov, eller kræver særlige hensyn.
 • Ting tager tid. Vær realistisk med hensyn til, hvad I kan nå.
 • Tænk: Inde – Ude – Inde. Når I forbereder jer og efterbehandler hjemme, får I meget mere ud af turen ude. 
 • Sørg for at udveksle kontaktoplysninger i god tid.
 • Følg op på aftalen en uges tid før ekskursionen, for at få de sidste detaljer på plads. Vær sikker på, at du ved præcis hvor, og hvornår, du skal mødes med din formidler. En klitplantage er nemlig stor.
 • Husk udereglen: Varm, tør og mæt!