Fuglefredningsområder

Både trækkende og ynglende fugle har brug for plads og ro. Derfor er dele af nationalparkens naturområder udpeget til fuglefredningsområder med begrænset adgang

Fuglenes naturlige ynglesteder er under pres og mange steder forsvinder de helt. Først og fremmest fordi vi mennesker er dygtige til at udnytte pladsen til vores egen fordel. Forurening, forstyrrelser og rovdyr har også gjort livet sværere på steder, som tidligere var sikre ynglesteder for fuglelivet.

Forskellige steder i nationalparken er der fuglefredningsområder med hel eller delvis adgangsforbud for at sikre fuglelivet. Hold øje med skiltningen i naturen.