Aktivitetsmærket - for spejdere

Spejdere - og andre, der har lyst til at løse opgaver i nationalparken - kan krydre strabadserne med et aktivitetsmærke til uniformen

Sådan får du aktivitetsmærket

Efter idé fra Spejderkorpsene i Thy er det muligt at få et aktivitetsmærke med Nationalpark Thys logo.

Aktivitetsmærket fås ved at gruppelederen udvælger mindst fem aktiviteter, som skal udføres i forbindelse med et besøg i nationalparken. Når gruppelederen har vurderet, at aktiviteterne er lavet tilfredsstillende, gives rettigheden til at bære aktivitetsmærket.

Aktivitetsmærket kan købes på Spejder Sports webside til 15 kr: Spejdersport

Mærket stilles til rådighed for alle spejderkorps og kan indgå i egne aktivitetsprogrammer.

Aktiviteterne

Her er 10 forslag til aktiviteter. Aktiviteterne ligger på undervisningsplatformen Skoven i skolen, og er udvalgt, så de kommer omkring forskellige emner og naturtyper.

Vælg gerne andre aktiviteter, hvis det ønskes på Skoven i skolen: Undervisningsforløb

Ved de fleste af aktiviteterne kan sværhedsgraden op- og nedjusteres efter spejdergruppens alder og niveau.

  1. Lav en lampe af ler og væge af lysesiv 
  2. Fyrrekogle måler luftfugtighed 
  3. Sanke og mad over bål – her er mange eksempler på vild mad. Prøv et par stykker 
  4. Huskespil med blade 
  5. Dyrespor i gips 
  6. Kims leg i skoven
  7. Fødekæder og fødenet
  8. Sanselege i naturen 
  9. Spil med arter i Nationalpark Thy – her er mange spil og spillekort. Prøv et par stykker 
  10. Mandala, kunst på stranden 

Ved spørgsmål tag kontakt til Nationalpark Thys naturvejleder: Cathrine Lykke Sørensen, catls@danmarksnationalparker.dk / 4059 7388