Landskabet i Nationalpark Thy fra 1789 til 2016

Se på historiske kort og satellitfotos, hvordan landskabet i Thy har udviklet sig gennem tiden

Naturen i Thy er altid i bevægelse. Vind og sand har i århundreder været med til at forme og ændre både landskab og levevilkår for planter, dyr og mennesker.

På kortene her kan du se, hvordan sandet har bevæget sig i nationalparkens område, skove er kommet til og byer har vokset gennem ca. 220 år.

Kortene er del af såkaldt Landskabshistorisk GIS-analyse, der er udarbejdet som baggrund for nationalparkens naturgenopretningsprojekter. Den kortlægger landskabets udvikling fra slutningen af 1700-tallet til i dag. Derved bliver det f.eks. meget tydeligt, hvilke grøfter der naturligt har afvandet et område, og hvilke der er anlagte drængrøfter. Det ses også hvordan sandet er trængt tilbage mod kysten, og hvor og hvor store vådområderne og søerne har været. F.eks. kan du på kortblad 15 se, hvor meget større Tvorup Hul (Vestersø) har været, og hvordan Vang Sø er helt forsvundet. Udviklingen af plantagerne og kysten ses også ved at følge de historiske kort og senere satellitfotos.