Saml skrald

Kasser til strandaffald er med til at fjerne betydelige mængder af skrald langs Vestkysten i Thy

Havfald - en succes på paller

Ideen er enkel, og successen er til at føle på: Saml affald, når du går tur på stranden, og smid det i de opsatte strandkasser.

Havene er overfyldte med plastik og andet menneskeligt affald, der truer økosystemer og dyreliv. En del af det skyller ind på kysten, og her kan vi heldigvis alle hjælpe med at fjerne det.

15 steder langs Vestkysten i nationalparken har Thisted Kommune opstillet strandkasser på europaller til strandingsaffald. Ved kasserne kan man finde affaldssække, og med en sådan i hånden kan det for både store og små blive en hel skattejagt at gå hen ad stranden.

Det er utroligt, hvad man finder af forskellige ting, når først man går i gang. Og så virker det! I Thisted Kommunes blev der i 2022 samlet hele 19,5 ton affald af strandgæster. På landsplan indsamlede strandkasser 215 ton affald. 

Du kan også samle strandingsaffald ind sammen med nationalparkens formidlingspartner Strandet i Nr. Vorupør- Strandet har månedlige indsamlinger og genbruger en del af plastikaffaldet til nye produkter. I 2022 indsamlede Strandet seks ton havaffald. Se mere her: Strandet

Fakta om strandkasserne:

  • Der står i alt knapt 200 strandkasser langs de danske kyster.
  • De er blevet til i et samarbejde mellem Hold Danmark Rent og 10 danske kystkommuner. De har stået langs kysterne i tre sæsoner.
  • Der er 20 kasser opstillet i Thisted Kommune. Sidste år blev der samlet 19,5 ton affald ind via dem. Du kan se strandkassernes placering her: Strandkasser https://www.holddanmarkrent.dk/projekter/strandkasser/
  • Det er kommunerne, der ejer kasserne, og det er dem, der sørger for tømning og vedligehold. 
  • De fleste strandkasser er til rådighed langs kysterne hele året, hvor de er opstillet indenfor kystfredningslinjen efter dispensation fra Kystdirektoratet.  
  • Strandkasserne er også en del af aktiviteterne på Nordisk Strandrydder Dag. 
  • Læs mere om affald i havet her: Hold Danmark Rent