På udkig efter vilde dyr

Nationalpark Thy rummer en række smukke, spændende og frem for alt vilde dyr, som boltrer sig i de store, naturlige landskaber. Med lidt viden og held har du god mulighed for at opleve dem på turene rundt i nationalparken. For at have de bedste chancer bør du medbringe en kikkert og et kort.

Dyr du kan opleve i Nationalpark Thy

Trane: Det er helt naturligt, at den statelige fugl indgår i nationalparkens logo, for landets største bestand af traner yngler netop i Nationalpark Thy. Den ankommer typisk til yngleområder i Thy i slutningen af marts. Og fra april begynder tranen sin dans og trompeterer højt ud over det åbne landskab.

Kendetegn: Det er en meget stor fugl (110-120 centimeter høj) med et imponerende vingefang (180-240 centimeter). Når den flyver vender benene bagud og former på den måde en lige linje fra halsen. Fjerdragten er grå, mens det det øverste af halsen og hovedet er sort med røde og hvide tegninger.

Se den her: Fugletårnet ved Aalvand, udsigten ved Saarup, på marker og enge i det vestlige Thy.

Krondyr: Danmarks største landpattedyr er talrig i nationalparken. Hele vejen fra Hanstholm Vildtreservat i nord til Lodbjerg i syd holder hede og plantager en stor bestand af krondyr. Om efteråret brøler hjortene og kæmper om hinderne. Uden for yngletiden danner hinderne store rudler, der på imponerende vis trækker i samlet flok gennem landskabet.

Kendetegn: Hjortene er to meter lange og vejer omkring 180 kg, når de er størst. Hinderne er noget mindre. Området omkring halen (spejlet) er rødgult på krondyr, mens det er hvidt hos rådyrene.

Se den her: Saarup, Isbjerg, Lodbjerg Fyr

Havørn: Nordeuropas største rovfugl kan ses i nationalparken året rundt. Her jager den vandfugle og fisk samt finder ådsler på hederne og langs kysten.

Kendetegn: Det enorme vingefang (200-240 centimeter) har givet havørnen tilnavnet ”den flyvende dør”. Kroppen er gråbrun, mens hals og hoved er lidt lysere. Vingespidserne er mørke og ender i nogle synlige ”fingre”. Halen er desuden hvid.

Se den her: Agger Tange og fugletårnet ved Nors Sø er to gode steder at se jagende havørn.

Spættet sæl: Den mindste og mest almindelige af de danske sæler trives godt i de kystnære områder. Sælerne sætter pris på sandbankerne i Krik Vig, hvor de kan tørre sig i solen eller hvile sig efter fiskejagten.

Kendetegn: Spættet sæl adskiller sig fra den større gråsæl ved at have en lille, spids snude med ovale næsebor. Den bliver som regel 1,3-1,6 meter lang og kan veje op mod 130 kg.

Se den her: Fra taget på Svaneholmhus er der næsten altid udsigt til de lave sandbanker, hvor sælerne hviler sig i Krik Vig. Sælerne kan til tider ses jage omkring molerne hele vejen op og ned langs kysten.

Hugorm: Den lille giftslange holder af klitter, heder og næringsfattige moser. Så det er ikke så mærkeligt, at den er forholdsvis almindelig mange steder i Nationalpark Thy.

Kendetegn: Hugormen har en sort streg, der zigzagger ned langs ryggen. Stegen kan dog være svær at se, da hugorme godt kan være brune eller sorte i farven. De adskiller sig dog altid fra snoge, ved at de ikke har gule pletter i nakken.

Se den her: På heder og klitter i de meste af nationalparken. Den kan lide at sole sig på sydvendte skrænter, hvor vegetationen er lav.

 

Gode steder at spotte nationalparkens dyr

Isbjerg: Her kan du se fugle, krondyr, rådyr. Stien op til Isbjerg går langs plantagen. Her er der udsigt over Nors Sø og klitheden, hvor store rovfugle ofte svæver forbi. Både krondyr og rådyr er talrige i området, og der er tydelige spor efter deres aktiviteter.

Svaneholmhus: Her kan du se sæler og fugle. Hele Agger Tange er et enestående yngleområde for en hel række fugle, mens en lang række trækfugle overvintrer eller raster på tangens strandenge og laguner.

Fugletårnet syd for Nors Sø: Rovfugle, odder, det var også herfra, at ulven første gang blev fotograferet.

Fugletårnet nord for Aalvand: Traner, krondyr, rovfugle.

Skrænten ved Saarup: Krondyr, traner samt trækfugle

Lodbjerg Fyr: Krondyr, natravn, trækfugle.

Indberet dine egne fund af flora og fauna

Hvis du vil hjælpe Nationalpark Thy og bidrage med dine egne naturobservationer, kan du indtaste dem på hjemmesiden www.fugleognatur.dk. For at gøre det, skal du være oprettet som bruger, hvilket du kan gøre på hjemmesiden. Som bruger har du også mulighed for at indberette dine egne data, når du er ude i felten. Dette kan du gøre gennem app'en Naturbasen.

Hent app'en på Itunes   Hent app'en på Google Play

Med den på din mobiltelefon kan du finde ud af, hvad du kan se i naturen omkring dig. Ved at bruge den indbyggede GPS får du at vide, hvilke af årstidens dyr, planter og svampe, du kan finde på din position.