Isbjerg

Isbjerg er Hanstholm Vildtreservats højeste punkt med 56 meter over havet. Herfra har man en storslået udsigt over Nationalpark Thys nordlige del, som indrammes af Vesterhavet, Hanstholmen i nord, Tved Klitplantage mod øst og Nors Sø mod syd.

Udsigt til vildmarken

I stenalderen var området omkring Isbjerg et ø-hav. Hvor klitheden er i dag, var der havbund. Isbjerg lå på en ø, og Nors Sø var en havbugt.  Det er kystskrænten fra stenalderen, du bevæger dig op ad, på vej op til Isbjerg ad den afmærkede sti.

Reservatet imponerer ved sin storhed. Her er der vildmark, næsten så langt øjet rækker. Og da der samtidig er lagt begrænsninger på offentlighedens adgang og færdsel, er reservatet et fristed for dyr og fugle. Det betyder blandt andet, at trane, tinksmed og regnspove yngler her. Det betyder også, at det til tider er muligt at se store rudler af krondyr fouragere, mens elegante svævere som havørn og fiskeørn kan ses højt over landskabet.

Hanstholm Vildtreservat er med sine 3900 hektar et vigtigt kerneområde i nationalparken. Hovedparten ligger på den tidligere havbund og består af klitter og hede. Mellem klitterne ligger sumpe, talløse lavvandede kær og søer, der lyser op i klitheden. Det er typisk her, at mange af de mest sjældne planter vokser og skaber rum for et utal af insektarter.

Læs mere om Hanstholm Vildtreservat her: Hanstholm Vildtreservat

I's bjerg

Mange undrer sig over navnet Isbjerg, og dets oprindelse er ikke helt klar. Men den mest plausible forklaring knytter sig til jernalderen, hvor det dengang hellige træ, taks, blev kaldt noget i retning af I-træet. Træet havde sit eget tegn blandt runerne. Taksen var udbredt i området omkring Isbjerg og har altså lagt navn dertil. Området burde derfor udtales ”I’s bjerg”.

Fra Isbjerg er der udsigt over Hanstholm Vildtreservat. Foto: Mette Johnsen.

Praktiske oplysninger

Du kommer til Isbjerg ved at køre ad Hindingevej. Næsten for enden af vejen kommer en parkeringsplads. (Find det her på Google Maps)

Der er toilet ved p-pladsen.

For at beskytte dyrelivet gælder der særlige regler for færdsel i Hanstholm Vildreservatet. Hele området øst for Kystvejen er lukket i yngletiden fra 1. april til og med 15. juli. Det centrale område med de mange søer og vådområder er lukket for færdsel hele året.

Du må året rundt færdes på vandrestien til Isbjerg og videre op i plantagen. Men fordi stien går lige på kanten af reservatet, bør du holde dig på den og holde øje med Naturstyrelsens skiltepæle.