Videndeling

Korte evalueringer af projekter gennemført i Nationalpark Thy - til inspiration for andre organisationer

Deling af projektresultater

På disse sider deler vi i en enkel, digital template erfaringer og resultater fra gennemførte projekter i Nationalpark Thy.

Siderne er tænkt som hjælp og inspiration til organisationer, der står overfor lignende projekter. Nye projekter tilføjes løbende.

Du kan læse mere om udviklingen af templaten og formålet med vidensdelingen i projektet 'Pilotprojekt for videndeling'.