Tvorup Klitplantage, Gryden

Klitplantagerne i Nationalpark Thy præger området i dag, men træerne og skovene er faktisk temmelig nye i områdets historie. De er resultat af en målrettet indsats, der til sidst bar frugt, og plantagerne indeholder i dag store rekreative værdier.

Kampen mod sandet

Kampen mod den ødelæggende sandflugt var hård og ulige, og man skulle gøre sig mange erfaringer, inden der blev fundet brugbare metoder. De første forsøgsplantager fra begyndelsen af 1800-tallet havde været en fiasko, men ved nye forsøg i 1850’erne, greb man til nye metoder. Kammerherre Hans Christian Riegels blev udpeget som leder af de nye forsøg, blandt andet i Tvorup Klit. Et areal på cirka en tønde land blev plantet og sået til, og denne gang var projektet mere vellykket end Thagaards forsøg (17). De anvendte sorter var hårdføre, og da det nye forsøgsareal, kaldet Gryden, lå længere fra havet end de første mislykkede forsøg, var forholdene desuden mindre barske, så træerne kunne få fodfæste og vokse til.

Forsøgene viste, at især bjergfyr var modstandsdygtig i det barske klima. Bjergfyr vokser hurtigt og danner værn for mere sarte træsorter, der blev plantet efterfølgende. Dette betød, at man i sidste halvdel af 1800-tallet nærmest rullede et tæppe af bjergfyr ud over klitarealerne. Dermed fik man grobund for de mange hektar klitplantage, der præger området i dag. Landbrugsarealerne øst for plantagerne blev med tiden forskånet for sandflugten, og træerne havde også mærkbar effekt på den salte luft og havgusen ude fra havet.

En tur i plantagen

Det område, der kaldes Gryden, var en af Riegels forsøgsplantager. Her kan man i dag se ædelgran, eg, bøg og bævreasp fra de første plantninger. Ved vejen er der opstillet en mindesten om Riegels indsats. Ad en afmærket sti kan man bevæge sig rundt i det stærkt kuperede terræn, der er et gammelt klitlandskab. Nogle steder ligger sandet i op til 6 meters tykkelse, men alligevel finder de mere end 100 år gamle træer næring.

Også gæster på to hjul kan få glæde af terrænets stigninger og fald. En mountainbike-rute med udgangspunkt på lejrpladsen ved Boligvej nord for Tvorup passerer tæt forbi Gryden.