Tvorup Klitplantage

I meterdyb sand finder nogle af nationalparkens ældste træer næring

Thys ældste klitplantage

Det første vellykke forsøg på at plante skov i det sandhærgede landskab - efter at Thagaards plantage var opgivet - finder man et par kilometer længere mod øst ved Tvorup, i det der kaldes Gryden.

Kammerherre Hans Christian Riegels blev udpeget som leder af de nye forsøg i Tvorup Klit. Sandflugten havde i den grad plaget egnen og affolket sognet, men forholdene var efterhånden lidt mindre barske, så Riegels forestod tre forsøgsplantninger i årene 1853-61. I Gryden blev et lille areal på cirka en tønde land blev sået til med nye hårdføre træsorter - og denne gang bed træerne sig endelig fast. 

Især bjergfyr var modstandsdygtig i det barske klima. Bjergfyr vokser hurtigt og danner værn for mere sarte træsorter og dermed fik man grobund for de mange hektar klitplantage, der præger området i dag. Landbrugsarealerne øst for plantagerne blev med tiden forskånet for sandflugten, og træerne havde også mærkbar effekt på den salte luft og havgusen ude fra havet.

En tur i plantagen

I Gryden kan man i dag se ædelgran, eg, bøg og bævreasp fra de første plantninger. Ved vejen er der opstillet en mindesten om Riegels indsats. Ad en afmærket sti kan man bevæge sig rundt i det stærkt kuperede terræn, der er et gammelt klitlandskab. Nogle steder ligger sandet i op til 6 meters tykkelse, men alligevel finder de mere end 100 år gamle træer næring.

Også gæster på to hjul kan få glæde af terrænets stigninger og fald. En mountainbike-rute med udgangspunkt på lejrpladsen ved Boligvej nord for Tvorup passerer tæt forbi Gryden.

Naturstyrelsen har i 2023 ryddet en del af de ikke-hjemmehørende træer i Gryden og Tvorup Klitplantage for at skabe luft og give plads til flere arter i naturen.

Det kan du se ved Tvorup Klitplantage

Google Maps