Lodbjerg kirke

Den ensomt beliggende Lodbjerg Kirke er en af de mindste i Danmark. Her kommer mange besøgende, der drages mod den lille kirke i det store, øde landskab.

Gammel og ny udsmykning

Da kirken blev bygget, lå blandt andet landsbyen Skovsted og hovedgården Rotbøl i sognet, men sognepræsten kunne i 1555 berette, at Lodbjerg Sogn var »fordærvet« af sand. Efterhånden måtte gårdene flytte. Kirke og kirkegård blev opretholdt, men til tider måtte man skovle sand væk fra kirkegården. På trods af den ensomme beliggenhed fungerer kirken stadig som sognekirke.

Den hvidkalkede kirke er fra omkring 1500 og bygget af teglsten. Selv om den er yngre, adskiller kirken sig ikke meget fra de fleste af områdets øvrige kirkebygninger, der omkring 1200 er bygget i romansk stil af karakteristiske granitkvadre. Kirkens døbefont er ældre end kirken og kunne være tegn på, at der i sognet har været en ældre kirke; en sådan er der dog ikke fundet spor af. Indenfor er der sengotiske kalkmalerier på korbuevæggen. Mod nord er der et billede af Jomfru Maria, der omgivet af solstråler holder Jesusbarnet. På væggen ved prædikestolen er malet en slange på et kors, motivet stammer fra 4. Mosebog, men er også et symbol på Kristus. Altertavle og prædikestol er fra omkring 1600, men i 2008 fik de ny udsmykning ved kunstneren Maja Lisa Engelhardt, som også med et smukt resultat farvesatte kirkens øvrige inventar med udgangspunkt i kalkmaleriernes okkerrøde og gyldne farvespil. Kirkeskibet »Christian« er fra 1880’erne og kan knyttes til folkene på Lodbjerg Fyr. Det blev fremstillet og skænket af en af fyrassistenterne, da en kollegas søn døde i 1885, kun 1½ år gammel.

Fra kirkegården har man mod syd udsyn til den store Vestervig Kirke, der i 1100-tallet blev bygget som klosterkirke.

Baunhøje

Nord for kirken fører en sti op til gravhøjene Baunhøje. Herfra har man en vid udsigt over klitlandskabet. Højgruppens navn stammer fra tidligere tiders brug af den største af højene som signalpost. Den er 5 meter høj, og når der flammede et bål på toppen af den, kunne det ses viden om, helt til den næste bavnehøj, hvor man sendte »beskeden« videre. På denne måde kunne man hurtigt sende signal gennem hele landsdelen, hvis en fjende nærmede sig. Metoden med bavne-bål blev brugt sidste gang i 1848. Gravhøjene er opført for 3.500-3.000 år siden, i ældre bronzealder, på en tid hvor landskabet var beboet og opdyrket.

Lodbjerg Kirke er mandag til fredag åben i tidsrummet 8.00-16.00, lørdag 8.30- 15.30.