Lodbjerg Kirke

Lodbjerg Kirke er Danmarks næstmindste. Men den har haft stor betydning for befolkningen i det barske landskab

Sognet flyttede, men kirken blev

Menigheden til Lodbjerg Kirke har i dag langt til gudstjenesten. Det er sandflugtens skyld. Da kirken blev bygget omkring 1500, lå landsbyen Skovsted og hovedgården Rotbøl i sognet. Men allerede små 50 år efter den nye kirke stod ny og flot, måtte sognepræsten berette, at Lodbjerg Sogn var ganske fordærvet af sand. 

Sandet lå på et tidspunkt helt op til vinduerne, men både kirken og kirkegård holdt stand mod sandet. Til gengæld var sandflugten så hård, at bønderne flyttede.

Lodbjerg sogn er i dag ganske lille, hvad befolkningstal angår. Her bor omkring 40 mennesker. 

Udsmykning

Det kan ikke angives med sikkerhed, hvornår kirken er bygget. Det sandsynligste er, at den er blevet opført i slutningen af 1400-tallet eller begyndelsen af 1500-tallet. 

Du kan se sengotiske kalkmalerier på korbuevæggen. Mod nord finder du et billede af Jomfru Maria med Jesusbarnet. På væggen ved prædikestolen ser du en slange på et kors – et symbol på Kristus. Altertavle og prædikestol er fra omkring 1600. Kirkens døbefont er ældre end kirken. I 2008 fik kirken en ny udsmykning ved kunstneren Maja Lisa Engelhardt, som også har farvesat kirkens øvrige inventar ud fra kalkmaleriernes okkerrøde og gyldne farvespil.

Fra kirkegården på en af landets absolut mindste kirker kan du se den store Vestervig Kirke mod syd. Det er til gengæld Danmarks største landsbykirke. Den usædvanlige størrelse skyldes, at den i 1100-tallet blev bygget som klosterkirke.

Baunhøje

Hvis du tager stien nord for kirken, kommer du op til gravhøjene Baunhøje. Herfra har du en vid udsigt over klitlandskabet. Navnet kommer fra tidligere tiders brug af den højeste gravhøj som bavnehøj. Et bål herfra kunne ses på næste bavnehøj. På den måde kunne man hurtigt sende signaler gennem hele landsdelen. Fx hvis en fjende nærmede sig. Det sidste bavnebål blev tændt i 1848.

Gravhøjene er opført for 3.500-3.000 år siden – dvs. i ældre bronzealder

Altertavlen i Lodbjerg Kirke er fra 1710. Midterfeltet er malet af J.J. Thrane og forestiller nadverens indstiftelse. Da kirken blev restaureret i 2008 fik altertavlen to nye sidefløje i bronze, skabt af Maja Lisa Engelhardt. Til venstre den korsfæstede Kristus. Til højre den genopstandne. Fløjene kan lukkes sammen, så de dækker midterfeltet. Det er skik i Lodbjerg, at altertavlen er lukket i fastetiden, 40 dage før påske.

Besøg Lodbjerg Kirke

Klitsognenes kirker er åbne hver dag fra kl. 09.00 til kl. 17.00.

Aktiviteter i kirken finder du her: Aktiviteter i klitsognene

Google Maps