Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Lodbjerg Fyr

En af perlerne i Nationalpark Thy er Lodbjerg Fyr, som ligger ensomt midt ude i et stort hede- og plantageområde. Fyret blev bygget i 1883 og tændt første gang 28. november 1884. Fyrtårnet er 35 meter højt, og lyset har en højde på 48 meter over havet.

Lys i mørket

Lodbjerg Fyr er et såkaldt anduvningsfyr, som med sit kraftige lys har ydet støtte i forhold til skibenes landkending og sejlads i kystnære farvande. Lodbjerg Fyr lyser stadig med to hvide blink hvert 20. sekund. Fra toppen af fyret er der en vid udsigt over klithede og hav.

Det bygningsfredede fyrkompleks består af selve fyrtårnet sammenbygget med to parallelle bygninger, der fungerede som boliger for fyrpersonalet. Her levede fyrmesteren og to assistenter med deres familier, og da der var langt til nærmeste nabo, var det et lille, isoleret samfund. I 1883 var der ingen træer, men i dag betyder plantagen, at der er dejlig læ i fyrhaven.

Oplev fyret

Der er adgang til fyrtårnet alle dage klokken 7.00-21.00. Det koster et beskedent beløb at gå op i fyrtårnet, som kan betales via MobilePay eller med kontanter. 

Bemærk i 2018 gennemgår Lodbjerg Fyr en gennemgribende - men nænsom - restaurering. Derfor vil bygningerne omkring fyret være lukket det meste af 2018, mens der de fleste dage vil være adgang til tårnet. Hvilke dage tårnet er lukket afhænger af byggeprocessen - kontakt derfor venligst sekretariatet på telefon 72 54 15 00 for nærmere information. 

Restaureringsprojektet af Lodbjerg Fyr er forankret i et partnerskab med Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune. Restaureringsprojektet er eksternt støttet af Færchfonden, Realdania, Friluftsrådet og Nordea-fonden.    

Ved fyret findes desuden en primitiv lejrplads med shelter, hvor nattehimlen og det blinkende fyr kan opleves fra soveposen.

Køb guidebøger

Nationalparken har fået lavet en cykel- og vandreguide, som hedder "På sporet af Nationalpark Thy":
Køb guidebog på Knakken.dk

Naturen i Nationalpark Thy beskriver de sjældne og karakteristiske arter, som lever i nationalparken:
Køb guidebog hos BFN's forlag

Se mere om restaureringsprojektet og første spadestik i Nationalpark TV her:

En tur på klitheden

På klithederne vokser der krybende pil og hedelyng foruden revling, tranebær og mosebølle, men også pors, klokkelyng, håret høgeurt og arter af soldug. På de yderste klitter vokser den hårdføre hjelme, der med sit vældige rodnet og sin vokseevne er særdeles god til at sikre og binde klitterne.

Nord for Lodbjerg Fyr ligger to smukke grupper med i alt ni gravhøje. Pollenanalyser fra udgravninger viser, at her i stenalderen var skov med blandt andet lind, eg og avnbøg. Senere optræder der mere og mere pollen af lyng, hvilket fortæller, at de første bønder i området har ryddet skoven for at dyrke jorden, og efter en kort dyrkningsperiode har lyngen så taget over.

Klitplantager 

Lodbjerg Plantage er påbegyndt i 1923 og er dermed en relativt ung plantage. Den er anlagt på et tidspunkt, hvor dæmpning af sandet ikke længere havde første prioritet, og derfor er der her fra starten taget flere naturmæssige hensyn end i de fleste klitplantager. Således er der ganske store arealer, der ikke er tilplantet, men ligger hen som hede, overdrev, slette og ager. Sammen med skoven giver det området en stor variation til gavn for flora, insekter, fauna og mennesker. Omkring en kilometer nordvest for Lodbjerg Fyr har vinden kombineret med menneskelig færdsel slået et vældigt hul i havklittens vegetation, og sandet vandrer herfra som en mile ind over klitheden. Andre steder ved kysten er der op til 30 meter høje klitter.

Kystskrænten

Selve kystklinten er op til 10 meter høj og består af moræneler og glimmerler, der stikker ud fra klitten og af den grund kaldes »sorte næser«. Glimmerleret, som ligger nederst, er en marin aflejring, og her kan man finde fossiler af snegle og muslinger. Lernæserne er overlejret af flyvesand, og mellem ler og sand findes tørvelag, der stammer fra oldtidens moser, og kulturlag fra ældre bebyggelse. Kysten nedbrydes til stadighed, og det sker, at der dukker oldsager frem af klinten.

Læs mere i Naturstyrelsens naturguide

 

 

 

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies