Lodbjerg Fyr

Lodbjerg Fyr

En af perlerne i Nationalpark Thy er Lodbjerg Fyr, som ligger ensomt midt ude i et stort hede- og plantageområde. Fyret blev bygget i 1883 og tændt første gang 28. november 1884. Fyrtårnet er 35 meter højt, og lyset har en højde på 48 meter over havet.

Lodbjerg Fyr genåbnede i maj 2019 efter en gennemgribende restaurering - som en trædesten til den mageløse natur udenfor. Fornyelsen af Lodbjerg Fyr er sket i et partnerskab mellem Nationalpark Thy, Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune og er støttet af Færchfonden, Realdania, Friluftsrådet og Nordea-fonden. 

Fyrtårn og udstilling er ubemandet og åbne for besøgende hver dag kl. 7-21. 

Se åbningstiderne for kaffestuen her

I perioden april til oktober kan du de fleste lørdage og søndage møde de frivillige fyrværter, der er klar til at give dig en fortælling om fyret og en lille rundvisning i området. De vil som udgangspunkt være at finde i gården kl. 11-16. 

Adresse: Lodbjergvej 33, 7770 Vestervig.

Lys i mørket

Lodbjerg Fyr er et såkaldt anduvningsfyr, som med sit kraftige lys om natten har støtter skibenes landkending og sejlads i kystnære farvande. Lodbjerg Fyr lyser stadig med to hvide blink hver nat med 20 sekunders mellemrum. Fra toppen af fyret er der en vid udsigt over klithede og hav.

Det bygningsfredede fyrkompleks består af selve fyrtårnet sammenbygget med to parallelle bygninger, der fungerede som boliger for fyrpersonalet. Her levede fyrmesteren og to assistenter med deres familier, og da der var langt til nærmeste nabo, var det et lille, isoleret samfund. I 1883 var der ingen træer, men i dag betyder plantagen, at der er dejlig læ i fyrhaven.

Oplev fyret

Der er adgang til fyrtårnet hver dag året rundt klokken 7.00-21.00 for 30 kr. pr. voksen. Det er gratis for børn. Beløbet kan betales via MobilePay eller med kontanter i fyrtårnets foyer. 

Ved fyret kan du fra påske til og oktober dagligt besøge kaffestuen, hvor frivillige kaffestueværter tager imod og sælger kaffe/te, saft og hjemmelavet bagværk i fyrmesterens gamle stuer. Hver dag i samme tidsrum som fyrtårnet (kl. 7.00-21.00) er der desuden adgang til en udstilling om bl.a. fyrmesterens arbejdsopgaver ud over at holde fyrets lys igang hver nat; en af de mere overraskende var, at han skulle sørge for at indsende fugle, der var omkommet ved at flyve mod lyset, til Zoologisk Museum i København. Læs en blanding af fyrmestrenes gamle protokoller her.

I det gamle hønsehus, som er åbent året rundt. er der plads til at nyde sin medbragte mad, lune sig ved brændeovnen eller låne en rygsæk med oplevelsesudstyr med på tur. Der er også mulighed for at komme på toilettet ved fyret eller få fyldt en vandflaske, inden man tager på vandretur ad Redningsvejen - eller en af de mange andre afmærkede vandreruter fra pladsen foran fyret. 

Tæt på fyret findes desuden en primitiv lejrplads med shelter, hvor nattehimlen og det blinkende fyr kan opleves fra soveposen.

Tilgængelighed 

Læs mere om tilgængeligheden ved Lodbjerg Fyr, for personer med funktionsnedsættelse, her:

Tilgængelighed

 

Se mere om restaureringsprojektet i Nationalpark TV her:

En tur på klitheden

På klithederne vokser der krybende pil og hedelyng foruden revling, tranebær og mosebølle, men også pors, klokkelyng, håret høgeurt og arter af soldug. På de yderste klitter vokser den hårdføre hjelme, der med sit vældige rodnet og sin vokseevne er særdeles god til at sikre og binde klitterne.

Nord for Lodbjerg Fyr ligger to smukke grupper med i alt ni gravhøje. Pollenanalyser fra udgravninger viser, at her i stenalderen var skov med blandt andet lind, eg og avnbøg. Senere optræder der mere og mere pollen af lyng, hvilket fortæller, at de første bønder i området har ryddet skoven for at dyrke jorden, og efter en kort dyrkningsperiode har lyngen så taget over.

Klitplantager 

Lodbjerg Plantage er påbegyndt i 1923 og er dermed en relativt ung plantage. Den er anlagt på et tidspunkt, hvor dæmpning af sandet ikke længere havde første prioritet, og derfor er der her fra starten taget flere naturmæssige hensyn end i de fleste klitplantager. Således er der ganske store arealer, der ikke er tilplantet, men ligger hen som hede, overdrev, slette og ager. Sammen med skoven giver det området en stor variation til gavn for flora, insekter, fauna og mennesker. Omkring en kilometer nordvest for Lodbjerg Fyr har vinden kombineret med menneskelig færdsel slået et vældigt hul i havklittens vegetation, og sandet vandrer herfra som en mile ind over klitheden. Andre steder ved kysten er der op til 30 meter høje klitter.

Kystskrænten

Selve kystklinten er op til 10 meter høj og består af moræneler og glimmerler, der stikker ud fra klitten og af den grund kaldes »sorte næser«. Glimmerleret, som ligger nederst, er en marin aflejring, og her kan man finde fossiler af snegle og muslinger. Lernæserne er overlejret af flyvesand, og mellem ler og sand findes tørvelag, der stammer fra oldtidens moser, og kulturlag fra ældre bebyggelse. Kysten nedbrydes til stadighed, og det sker, at der dukker oldsager frem af klinten.

Læs mere i Naturstyrelsens naturguide