Lyngby

Lyngby ligger så langt ude i klitterne, at man næsten tror, man er nået til verdens ende. Fortsætter man gennem byen videre mod vest, kommer man ad en snoet vej til kystskrænten og stranden

Nybyggere i klitterne

Lyngby opstod i 1864, da seks familier fra Agger-området besluttede, at de ville flytte et andet sted hen. De vandrede mod nord, hvor de fandt et sted at bosætte sig på en lyngslette i Hvidbjerg Klit. Her var jord at dyrke og et godt sted at bo i læ bag havklitterne, men alligevel så tæt på havet, at de kunne fiske. Det siges, at en af konerne udbrød: »Nu går vi lige ind i Himmerige«, da hun kom til området.

I de følgende år flyttede flere familier til. Den primære beskæftigelse var fiskeri. Landingsforholdene ved Lyngby var imidlertid ikke gode, så i begyndelsen af 1930’erne byggede man høfder for at bryde bølgerne og den stærke strøm. Der var fortsat vanskeligheder, og fiskerne gik over til at sejle ud fra Thyborøn Havn.

Allerede i mellemkrigstiden kom turister til Lyngby. Det var ikke moderne bekvemmeligheder, der lokkede folk til Lyngby, for der blev først indlagt elektricitet i 1965. I 1970’erne begyndte en større fraflytning. Nu er der kun få fastboende, og de gamle huse er eftertragtede som sommerhuse for dem, der søger roen og den store natur. Kvaliteter, egnen omkring Lyngby til stadighed kan byde på.

Redningsstationen

Midt i byen ligger det gamle redningshus. Redningsstationen blev etableret i 1882. Til at begynde med rådede stationen kun over et raketapparat, som kunne bruges ved redningsaktioner fra stranden, men i perioden 1920-1946 havde fiskerlejet en redningsbåd. Stationen blev nedlagt i 1975. Både nord og syd for Lyngby kan man gå ad den gamle redningsvej, som blev anlagt til brug for redningsmandskabet, når de skulle ud til en stranding. Vejen er i dag en del af vandreruten Vestkyststien. Redningshuset ejes af Naturstyrelsen.

Vejfarende er velkomne til at overnatte i Redningsstationen for en enkelt nat. Her er 8 køjesenge samt te-køkken og toilet under tag.

Overfor Redningsstationen på Lyngbyvej 40 ligger to små, nye shelters til fri afbenyttelse.

Det tyske batteri

Under 2. Verdenskrig anlagdes et kystbatteri med adskillige bunkers og kanonstillinger nord for Lyngby. Anlæggets bunkers og skyttegrave er velbevarede. Batteriet var bemandet med 100-150 mænd, og det lille samfund i Lyngby kunne ikke undgå at blive påvirket af de nye, ret nære naboer. Som så mange andre steder var lokalbefolkningen nødt til at finde sig i tyskernes tilstedeværelse, og man kunne ligefrem have gemytligt samvær med dem. Fra Lyngby er der beretninger om, at tyske soldater holdt af at lege med børnene.

Lyngby Hede

Lyngby er omgivet af store uforstyrrede klitheder, og her kan man ofte færdes i timevis uden at møde andre mennesker. Krondyr og rådyr græsser mellem klitterne, og tranen yngler i fugtige lavninger ind mod plantagerne i øst. Vær opmærksom på, at der af samme grund er adgangsforbud øst for redningsvejen i perioden fra 1. april til 15. juli.

Lyngby Klithede er et af de mest uforstyrrede områder i nationalparken. Foto: Christina Pedersen.

Google Maps

Find Lyngby