Batteri 1 og Atlantvolden

I det nordvestligste hjørne af Hanstholm Vildtreservat ligger et af de bedst bevarede, tyske kystbatterier i Danmark, og da de fleste bunkers står åbne, er der gode muligheder for at gå på opdagelse

Første batteri

Batteriet består af nitten større bunkers, og de udgjorde det første permanente anlæg, tyskerne byggede ved Hanstholm. Allerede natten til 9. april 1940, der var dagen for tyskernes besættelse af Danmark, havde tyskerne udlagt miner i Skagerrak for at spærre for allierede skibes indsejling til Kattegat og Østersøen. Ind mod land var der en 10 sømil bred åbning, som tyske skibe selv kunne færdes i. Denne åbning blev bevogtet fra land, fra Første Batteri, der var bevæbnet med fire 17 cm skibskanoner, luftværnskanoner, maskingeværer og lyskastere. Til at begynde med var kanonerne opstillet under åben himmel, på støbte fundamenter, og først i 1944 kunne de flyttes til de bombesikre bunkers, der er bevaret til i dag. Batteriet havde en besætning på 148 mand.

Atlantvolden

Da tyskerne fra begyndelsen af 1942 for alvor kom til at frygte en invasion, startede de på det 5500 km lange fæstningsbyggeri, der under navnet Atlantvolden skulle beskytte mod de allieredes landgang fra vest. Hanstholm-fæstningen, der havde en strategisk vigtig beliggenhed i forhold til Nordsøen og Skagerrak, blev en integreret del af denne og udgjorde Nordeuropas største forsvarsanlæg fra 2. verdenskrig.

Vil du se mere så besøg Bunkermuseet i Hanstholm: Bunkermuseum

Google Maps