Værktøjer til formidling og værtskab

Her finder du Værktøjer til brug i din formidling og værtskab.

Læringsforløb

 

Kollegial sparring og feedback.

Lær at give og modtage feedback i forhold til formidlingssituationer. Gennem forløbet får du dine kollegers konstruktive feedback på, hvor du gør det godt, og hvor du kan gøre det bedre. 

Link til forløbet Kollegial sparring og feedback

 

Dilemmaspil om værtskab

Spillet giver dig mulighed for at træne dine værtskabskompetencer sammen med andre eller alene. 

Link til forløbet Dilemmaspil om værtskab

 

Oprettelse på Tripadvisor

Opret din aktivitet på TripAdvisor for at opnå flere gæster og få anmeldelser. 

Link til forløbet Oprettelse på TripAdvisor

 

Drejebog for formidling ved Lodbjerg Fyr

Drejebogen indeholder konkrete anvisninger til hvad der kan formidles omkring Lodbjerg Fyr og hvordan samt hvorfor. Målet med drejebogen er, at give konkrete input til gennemførelse af formidlingsture for fx nye formidlere, men også give inspiration til tilrettelæggelse af formidlingsture med nye emner eller nye formidlingsformer.

Drejebog

Vigtige budskaber

For at hjælpe formidlere og værter med at formidle nationalparken, har vi formuleret nogle budskaber, som formidleren kan støtte sig til. Dokument præsenterer vigtige budskaber/temaer, som nationalparken gerne ser formidles til deltagere på formidlingsture i Nationalpark Thy. 

Vigtige budskaber

Håndbog om Nationalpark Thy

Nationalpark Thy har 31. okt. 2018 udgivet en håndbog om Nationalpark Thy til alle dem, som gerne vil fortælle om nationalparken til gæster. Håndbogen er en hjælp til dem, der møder gæsterne i Nationalpark Thy. Det er fx dem, der møder gæsten som frivillig vært, formidler, receptionist på campingpladsen og hotellet eller dig, der blot gerne vil hjælpe, når gæster spørger om, hvor de skal starte besøget i nationalparken.

Hent håndbogen

12 indgange til Nationalpark Thy

Med hjælp fra Ib Nord Nielsen har vi lavet beskrivelser af de 3 trædesten og 9 Formidlingspunkter, hvor der redegøres for:

  • Hvad den bærende historie er på stedet 
  • Hvad der er den særlige og karakteristiske natur 
  • Hvilke naturprojekter der er gennemført i området 
  • Friluftsmuligheder - Hvad kan man lave her 
  • En god historie eller anekdote, der knytter sig til stedet 

Se kort og beskrivelser