Nationalparkskolen - din vej til viden, kunnen og mening

Her på siden finder du en lang række læringstilbud målrettet forskellige målgrupper.

Nationalpark Thys Basiskurser

Nationalparkens frivillige og formidlingspartnere deltager alle i nationalparkens fem basiskurser, der omhandler:

  1. Introduktion til Nationalpark Thy
  2. Ud og oplev Nationalpark Thy
  3. Færdsel i og kendskab til Nationalpark Thy
  4. Førstehjælp
  5. Førstehjælp til ulykker i naturen

Tilmelding til kurserne 

Kurserne udbydes hvert forår. 

Ved spørgsmål kontakt: Cathrine Lykke Sørensen, Obfuscated Email Obfuscated Email

Læringstilbud

På disse sider finder du værktøjer og læringstilbud, der kan løfte formidlings- og vidensniveauet, så gæsterne får en god oplevelse uanset hvem de henvender sig til, eksempelvis på gaden, når de spørger om vej, i hotellets reception, i informationscentret eller på en guidet tur.

Læringstilbudene er målrettet fem forskellige målgrupper: 

Baggrund

Friluftsrådet har bevilget midler til en række delprojekter for perioden 2017-2019, herunder kompetenceprojektet ”Nationalparkskolen”. Friluftsrådets midler er givet til at udvikle en model for kompetenceudvikling inden for formidling og godt værtsskab, som udbredes til nationalparkerne i Danmark m.fl. Projektets forventede effekt er, at mange flere vil tage godt imod vores gæster, så de føler sig velkomne, godt hjulpet og klædt på til at opleve og forstå nationalparkernes natur, kulturhistorie og friluftsliv. 

Strategi for udvikling af formidlingskompetencer og værtskab i Nationalpark Thy

Læringstilbudene udspringer af en kompetencestrategi, som sætter en ramme for, hvordan vi som nationalparkfond kan understøtte lokale aktører i at opnå kompetencer, som gør dem endnu bedre i stand til at hjælpe gæsterne med at føle sig velkomne, godt hjulpet og klædt på til at opleve nationalparken og forstå nationalparkens karakteristiske natur og kulturhistorie. Strategien danner grundlag for udvikling og gennemførelse af en række læringstilbud, som løbende tilbydes de forskellige målgrupper og synliggøres her på siden.

Hent kompetencestrategien her

Find mere viden

Nationalparkens udgivelser

Bliv formidlingspartner

Organisationer og personer, der udbyder personlig formidling, kan ansøge om formidlingspartnerskab med Nationalpark Thy.

Kontakt

Cathrine Lykke Sørensen

Title: Frivilligkoordinator og naturvejleder
Area: Nationalpark Thy
Phone: 72 54 15 04
Mobile: 40 59 73 88

Formål 5 og 6 i bekendtgørelse om Nationalpark Thy

Kompetenceudviklingsprojektet realiserer mål indenfor Nationalparkplanens indsatsområde 5: Masterplan for formidling og til indsatsområde 8: Netværk af frivillige samt sekundært til indsatsområde 7: Nationalpark Thy – et stærkt brand.

Projektet er i sær med til at opfylde bekendtgørelsens formål:

  • 5) at styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af de natur- og kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier og
  • 6) at støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne.