vildtreservat-bo-c (3).JPG

Se aktuelle kurser og tilbud 

 

Afholdte kurser

Formidlingsdag 26. okt. 2017

Link til temaside med materialer fra Formidlingsdagen 

Målet er at understøtte dit og andre formidlingsaktørers samarbejde og netværksdannelse omkring formidlingen af Nationalpark Thy, så den samlede formidling støtter op om nationalparkens mål og formål. Formidlingsdagen markerer opstarten på et nyt kompetenceudviklingsprojekt ”Nationalparkskolen – Din vej til viden, kunnen og mening”, som har til formål at understøtte alle jer, der møder gæsterne under et besøg, med kompetencer og viden, så I kan klæde gæsterne på til at opleve og forstå Nationalpark Thy.

Målgruppe: Nuværende og kommende formidlere og frivillige værter i Nationalpark Thy. Tidspunkt: Torsdag den 26. oktober 2017 kl. 8.30 – 16.00. Sted: Vesterhavsgården, Aggervej 30, 7770 Vestervig.


 

Train the trainer 

Materialer fra dagen:

Christina foreslår følgende bøger, hvis man vil dykke metoder til inddragende formidling:

  • Procesfacilitering i Praksis
  • Kreativ Procesledelse
  • Anderkendende Procesøvelser

Kursus i inddragende undervisning og formidling.

Som kursusdeltager får du:

  • Inspiration til forskellige måder du kan formidle dit budskab på.
  • Praktisk erfaring med og viden om fordelene ved at bruge en drejebog som grundlag for kursusafvikling.
  • Praktisk erfaring med at bruge metoder og værktøjer til at inddrage dine deltagere i undervisningen.

Målgruppe: Formidlere i Nationalpark Thy.

Tid og sted: 11. sept. 2017 på Thy Uddannelsescenter, Lerpyttervej 43, 7700.


 

Hvad kan stedet bidrage til i skolens fag.

Få værktøjer til at bruge stedets kvaliteter mest smart i forhold til elevernes læring. I udeskole går vi enten ud til ”et fast sted”, måske en naturbase og skoles nærmeste nærområde, hvor vi udnytter det kendte steds muligheder både som fysisk og faglig ramme, eller vi vælger et særligt sted, der tilbyder noget autentisk for netop det, eleverne skal lære om.

Underviser: Marianne Hald, UCN læreruddannelsen. Marianne er en del af det nordjyske ”Projekt Udeskole”.
Kurset er for lærere i grundskolen (Formidlere er også velkommen). Max 20 deltagere.
Tidspunkt: 1. september 2017 kl. 8.30 – 15.00 på Vorupør Museum, Vesterhavsgade i Vorupør, 7700 Thisted.


 

Udeskole i praksis - Fælles temadag

Målgruppe: Undervisere i historie, dansk, matematik og tysk på mellemtrin.

Tilmelding: Senest den 1. nov. 2016 til Obfuscated Email. Max 24 deltagere.

Tid og sted: Fredag den 8. nov. 2016 kl. 8.15 – 15.00. Museumscenter Hanstholm, Molevej 29, 7730 Hanstholm.


 

Sandflugtsseminar

Indhold: Museum Thys medarbejdere vil ved seminaret fremlægge resultater af undersøgelser i sandflugtsområder. Professor Lars Clemmensen indleder seminaret, og Kjartan Langsted fortæller desuden om udgravningerne i Torup. Hent programmet her.

Målgruppe: Frivillige formidlere, naturvejledere og alment interesserede.

Tilmelding: Senest 1. september til Thisted Museum. Tlf 97920577, mail Obfuscated Email. Evt. Spørgsmål til Obfuscated Email.

Tid og sted: 17. sept. 2016 kl 10-17 og den 18. sept. kl. 10-16. Sted oplyses senere.