Tilgængelighed for kørestole og klapvogne

 

Nationalparken er for alle, men naturen er ikke altid lige fremkommelig. De fleste skovveje er dog tilgængelige for besøgende, der bruger kørestol eller gåvogn det meste af året. Nogle steder i parken er der investeret i handicapvenlige faciliteter. Der er blandt andet en handicapsti ved Hanstholm Fyr, en fiskeplatform ved Nors Bagsø, udsigtsplads ved Vandet Sø P-plads ved Klitmøllervej samt strandgange ved Agger, Vorupør og Klitmøller.

I nationalparkens vandretursfolder er alle vandreruter markeret med en sværhedsgrad. For personer med terrængående klapvogn er det muligt at gå af ruter med sværhedsgraden 'Let'. For personer i kørestol er vandreruterne svært fremkommelige og vi vil opfordrer til at benytte de handicapvenlige faciliteter. 

Find kørestolsegnede vandreruter, bålhuse, toiletter o.l. på udinaturen.dk

 

Hvis du har en funktionsnedsættelse, kan du før dit besøg finde steder med god adgang på godadgang.dk. Herinde kan du også selv være med til at registrere steder med god adgang.

Læs på hjemmesiden for god adgang, om tilgængeligheden på nationalparkens hotspots her:

Svaneholmhus

Lodbjerg Fyr

Stenbjerg Landingsplads

Nr. Vorupør

Klitmøller

Vandet sø

Sårup udkigsplatform

Hanstholm Fyr