Tilgængelighed for kørestole og barnevogne

Nationalparken er for alle, men naturen er ikke altid lige fremkommelig. De fleste skovveje er dog tilgængelige for besøgende, der bruger kørestol eller gåvogn det meste af året. Nogle steder i parken er der investeret i handicapvenlige faciliteter. Der er blandt andet en handicapsti ved Hanstholm Fyr, en fiskeplatform ved Nors Bagsø, udsigtsplads ved Vandet Sø P-plads ved Klitmøllervej samt strandgange ved Agger, Vorupør og Klitmøller.

Hvis du har en funktionsnedsættelse, kan du før dit besøg finde steder med god adgang på godadgang.dk. Herinde kan du også selv være med til at registrere steder med god adgang.

Find kørestolsegnede vandreruter, bålhuse, toiletter o.l. på udinaturen.dk