Vorupør Gl. kirkegård

Ved Kapelvej, øst for kystvejen ved Nr. Vorupør, finder man fiskerlejets gamle kirkegård. Det er et meget stemningsfuldt sted og bestemt et besøg værd.

Gravsten fortæller historie

På kirkegården står grav- og mindesten over døde fiskere og forliste søfolk, og gravstenene har mange vidnesbyrd om det barske liv ved havet. Der er gravsten over gamle fiskerfamilier. Og på mange af dem ser man, at børnedødeligheden var stor, ligesom mange fiskere ikke fik en høj alder. I en grav hviler besætningen fra det tyske skib Concordia, der i 1896 strandede ved Vorupør. Man finder også gravstenen over Jens Munk Poulsen. Han var primus motor i Fiskercompagniet, der satte voldsomt skub i udviklingen i Vorupør sidst i 1800-tallet.

En anden gravsten er sat over de otte fiskere, der omkom den 26. marts 1885. Den dag trak det pludselig op til storm fra vest, og på de oprørte bølger samlede redningsbåden besætningerne fra to fiskerbåde op. Redningsbåden kæntrede, og otte af de ti reddede fiskere druknede. Redningsmandskabet overlevede, bl.a. takket være deres redningsbælter og de fiskerbåde, der var klar til assistance. Denne ulykke var meget alvorlig for fiskerlejet, og efterfølgende søgte mange af fiskerfamilierne trøst i Indre Mission.

Kirken og indre mission

Inde i Nr. Vorupør har kirken og dens nabo missionshuset en synlig placering i bybilledet, ligesom kirken og den indremissionske vækkelse spiller en vigtig rolle i byens historie.

Indtil sidst i 1800-tallet havde fiskerne i Sdr. og Nr. Vorupør hørt til kirken i Hundborg, men efterhånden blev behovet for en kirke tættere ved kysten mere tydeligt. I 1878 opførtes en kirke øst for Nr. Vorupør, hvor den gamle kirkegård nu ligger, og hvor våbenhuset fra den senere nedrevne kirke anvendes som kapel. Kirken havde plads til 150 sognebørn, men blev i de følgende årtier for lille på grund af befolkningstilvækst, og derfor byggede man i 1902 en ny kirke. Det første missionshus blev bygget i 1887 i Sdr. Vorupør. Missionshuset »Filadelfia« i Nr. Vorupør blev bygget i 1916.