Nystrup Plantage

Nystrup Plantage dækker et stort areal mellem havet og Vandet Sø. Længst mod vest viser træerne tydeligt, at jordbunden er sandet og næringsfattig, men et stykke længere inde gror der både høje nåletræer og løvtræer. Her er der nemlig god jord under sandet.

Oldtidens gravhøje

Før sandflugten satte ind, så landskabet anderledes ud, og helt tilbage til oldtiden har her boet folk. Gravhøjene inde i plantagen er tydelige vidnesbyrd om dette. Svalhøje øst for Nystrupvej udgør en gruppe af fredede gravhøje fra bronzealderen (ca. 1800-500 f. Kr.). Nogle af højene er velbevarede og flot kuplede, andre er udjævnet af pløjning. Undersøgelser viser dog, at der stadig er stensætninger, stenkister og begravelser bevaret under grønsværen. Det helt store højbyggeri fandt sted i ældre bronzealder, fra c. 1800 til 1100 f.Kr., hvor tusindvis af gravhøje blev opført. I højene er de døde lagt i kister med deres smykker og våben. Der er oftest mænd i gravene, men også kvinder og små børn blev højlagt. Højene er fredet, og det er ikke tilladt at grave i dem eller komme for tæt på med ploven.

Mange gravhøje er blevet sløjfet gennem tiden, men ved Svalhøje får man et indtryk af, hvordan de mange steder har ligget i grupper på markante placeringer i terrænet.

Nystrupgård ramt af sandflugt

I en lysning ved Ministervej i Nystrup Plantage finder man tomten fra Nystrupgård. Hovedgårdens historie går tilbage til middelalderen, hvor den var ejet af en adelsfamilie. I 1700- og 1800-tallet var blev gården gradvis mindre og mindre. Årsagen lå i sandflugten, der ødelagde jorden, og af samme grund måtte Nystrup flytte et par gange. Tomten markerer gårdens placering fra ca. 1600 til 1910. Det var da en stor, firlænget gård med tilhørende smedje. Husenes konturer er markeret i terrænet. I 1888 og i 1910 købte staten i alt 1500 tdr. land af Nystrups jord til beplantning af det, der i dag er Nystrup Plantage.

Golf mellem klitter og træer

Det tæmmede klitlandskab med dets kuperede terræn er også velegnet for golfspillere. Nystrup Golfbane blev anlagt i 1971 med ni huller, i 1992 blev den udvidet til en 18 hullers golfbane. Banen er meget smukt indpasset i plantagen, og såvel vestenvinden som terrænet og de omgivende træer er med til at gøre golfspillet udfordrende. Gæstekort kan købes ved klubhuset på Nystrupvej.

Badepladsen for enden af Søvej er et dejligt udflugtssted. Her er bål- og grillplads, borde og bænke, en børnevenlig badestrand, og ikke mindst læ for den fremherskende vestenvind.