undefined

Klitmøller

Klitmøller er i dag kendt vidt og bredt for kystens særligt gode betingelser for surfing. Fra kysten kan man betragte surfere, der kaster sig selv og brættet rundt i vind og bølger.

Thys metropol

Klitmøller har sit navn fra de vandmøller, der engang lå langs åen. Her forarbejdedes det korn, der udskibedes til Norge sammen med kød, smør, uld og klæde. Fra Klitmøller og andre lokaliteter ved vestkysten var der nemlig fra 1500-/1600-tallet til begyndelsen af 1800-tallet en betydelig skudehandel med Norge. Transporten foregik med de såkaldte sandskuder, der var fladbundede træskibe. De var konstrueret, så de kunne komme helt ind til stranden og trækkes op i sandet.

Fra Norge var der mulighed for at hjemtage tømmer og jern, der var en mangelvare i Thy, men også mere luksusprægede ting var med i sandskuderne. Det fortælles, at nogle af beboerne i Klitmøller bar smukke klædedragter med silke og kniplinger. Der var bjørneskindsmuffer, silketørklæder og endda parykker efter tidens højeste mode. Disse ting var ikke just hvermandseje i Thy på den tid. Og skudehandelen betød, at der i Klitmøller var et rigt samfund, der økonomisk og handelsmæssigt overgik købstaden Thisted.

Fiskeri

Skudehandelens ophør var først og fremmest forårsaget af en naturkatastrofe. I november 1825 brød Vesterhavet gennem Aggertangen, og derved blev det muligt at sejle fra Vesterhavet ind i Limfjorden. Da det var mere optimalt at anløbe en havn i forholdsvis rolige vande end at lægge til ved den lunefulde Vestkyst, flyttedes udskibningen hurtigt til Thisted, og handelen fra vestkysten ebbede ud.

Efter skudehandelens ophør fik fiskeriet stor betydning for Klitmøllers beboere. Fiskerbådene blev trukket op på stranden øst for Ørhage, og fangsten blev forarbejdet i husene på Landingspladsen. Da Hanstholm Havn blev indviet i 1967, flyttede en stor del af fiskeriet dertil. Dog er der stadig fritidsfiskere, som sejler ud fra Klitmøller. Ved landingspladsen ligger de karakteristiske redskabsskure som et levn fra kystfiskeriet, og på stranden kan man gå ombord i den gamle fiskekutter Bellis.

Surfing i Cold Hawaii

I dag er det surferne, der i høj grad bruger stranden og Landingspladsen. Gode vind- og strømforhold har givet området navnet »Cold Hawaii«, og byen får besøg af surfere fra mange lande. Stemningen i Klitmøller er på den måde et karakteristisk mix af det lokale og det oversøiske – ligesom i skudehandelens storhedstid.

Ny arkitektur præger også Landingspladsen i Klitmøller, og man har med støtte fra Realdania forsøgt at understrege stedets unikke potentiale for et aktivt kystliv. I foråret 2012 blev en nyanlagt strandpromenade og det såkaldte Hummerhus indviet. Huset rummer faciliteter for surfere og biologer, mens strandpromenaden, kaldet »Foreningsvejen«, giver forbedrede adgangsforhold for kørestolsbrugere og barnevogne og binder kyst og by sammen.

Tilgængelighed

Læs mere om tilgængeligheden i Nr. Vorupør, for personer med funktionsnedsættelse, her:

Tilgængelighed

Klitmøller er omgivet af natur

Fra Klitmøller strækker Hanstholm Vildtreservat sig 10 km nordpå. Det er værd bemærke, at der er ubegrænset adgang til den del af reservatet, som ligger mellem Kystvejen og havet.

Syd for Klitmøller ligger det militære skydeterræn, som ikke længere bliver benyttet af forsvaret. Det er et dejligt naturområde med plantage, klithede og klitter, og der er afmærkede cykel- og vandreruter.

undefined