Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm

Udsigten fra de høje skrænter eller oppe fra fyret er enestående, og man gribes af elementernes storhed. Lige så imponerende er synet, når man står nedenfor skrænten og kigger op til toppen af den dramatiske skråning, hvor huse og bunkers ligger helt ud til kanten og nærmest klamrer sig fast. 

 

Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm

Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm blev bygget i 1842-43 tæt ved Hansted Kirke højt på Hanstholmknuden. Syd for fyret blev en bolig til fyrmesteren opført, og den tilhørende have er en herlig, læfyldt plet, hvor de besøgende kan tage et hvil og spise den medbragte mad. 

Fyret er bygget for at vejlede skibene i den farlige færd uden om Hanstholmknuden, men det fungerer samtidig som byens vartegn, der guider os frem og byder velkommen. Fyrtårnet er 23 m højt, og takket være den høje beliggenhed sender fyret lyset ud i en højde på 65 m over havet.

Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm var Danmarks første roterende linsefyr, hvor lyset ved hjælp af linser blev brudt og samlet i strålebundter. I 1889 var fyrapparatet ikke længere tidssvarende, fyrtårnet blev forhøjet og linseapparatet elektrificeret som det første i Danmark. Et urværk fik apparatet til at rotere og blinke, og fyret viste dengang som nu tre korte blink hvert 10. sekund.

Fyret var på dette tidspunkt det stærkest lysende i hele verden. Den nye teknik var betydeligt mere omfattende, og bygningskomplekset blev udvidet betragteligt, blandt andet med maskinrum til dampmaskinerne. Der var desuden telegrafstation og vejrtjeneste knyttet til fyret. Lyset fra Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm var således vigtigt for de forbipasserende skibe, men fyret havde også andre centrale funktioner for trafikken til havs.

 

Se mere om fyret her i Nationalpark TV udsendelsen:

 

Under Anden Verdenskrig var man nødsaget til at slukke for fyret efter krav fra den tyske besættelsesmagt, der havde et stort fæstningsværk ved Hanstholm. Da Hanstholm Havn blev indviet i 1967, måtte man sætte fyrlampernes lysstyrke ned for ikke at blænde de skibe og kuttere, der anløb havnen. Fyrets lys kan nu ses ca. 40 km væk og er fortsat det kraftigste i Danmark.

Besøg i fyrtårnet

Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm er stadig i drift, men driften er fuldstændig automatiseret. Der er adgang til fyrtårnet i dagtimerne; herfra er der vid udsigt over den nordlige del af nationalparken. Efter en gennemgribende restauerering af fyret har Nationalpark Thy fået et delvist ubemandet udstilllingsrum i østgavlen på fyret. Rummet er åbent samtidig med fyrtårnet.

Fyrtårnet er åbent fra kl. 9 til solnedgang året rundt. I sommerhalvåret er der åbent til udstillingslokalerne kl. 10-17. Udenfor sommersæsonen har udstillingen åben fredag-søndag kl. 11-16. 

Læs mere om fyret på deres hjemmeside her. 

Tilgængelighed

Læs mere om tilgængeligheden ved Hanstholm Fyr, for personer med funktionsnedsættelse, her:

Tilgængelighed