Agger By

Havet og den store natur tiltrækker til stadighed mange folk til Agger, hvad enten det er for at nyde en is og en smuk solnedgang på en stille sommeraften eller for at se elementernes rasen en efterårsdag. Der er lidt for enhver smag.

Elementernes rasen

Der er noget trodsigt over Agger. Gennem århundreder har både havet og sandflugten gjort sit til, at det kunne være plagsomt at leve på dette sted. Havet har gradvis taget et stykke land under hver storm. Beboerne måtte give efter for presset, og i bedste fald nåede de at få huset og alle ejendelene med sig, når de måtte flytte mod øst. Også kirken måtte flyttes væk fra kysten. Først med en omfattende kystsikring fik man stoppet disse tilbagevendende indhug i landet. Derudover bevirkede sandflugt, at det efterhånden ikke kunne lade sig gøre at dyrke så meget af jorden. Befolkningen måtte slå sig på fiskeri, og det blev Agger-boernes levebrød i århundreder.

Fiskerhuset

Der er også interessante spor af Aggers historie rundt om i byen. Der er bevaret enkelte af de gamle, karakteristiske fiskerhuse; et af dem er fredet og åbent for besøgende om sommeren. Det stråtækte, gule hus kan føre sin historie tilbage til slutningen af 1700-tallet. Huset blev opført længere mod vest, men flyttet ind i landet, efter hånden som havet rykkede tættere på. Huset er indrettet med ældre inventar og giver et godt indtryk af leveforholdene ved vestkysten. I husets anneks er skiftende udstillinger om sommeren.

Fiskerhuset, Toftevej 9, er i perioden 1/7-15/8 åbent alle dage fra kl. 14.00-17.00, eller efter aftale (tlf. 9792 0577).

Kystsikring

Tæt ved kysten ligger de såkaldte »Sorte huse«, der blev opført i forbindelse med Vandbygningsvæsenets arbejder med kystsikring. Der er i årene 1900- 1908 bygget en række høfder vinkelret på kysten. De har til formål at bryde strømmen og begrænse havets nedbrydning af kysten. Der er også bygget kunstige diger for at forhindre stormfloder i at gøre skade på landet bag klitterne.

Den nuværende kystsikring er modstandsdygtig, men kræver ikke desto mindre stadige vedligeholdelser og sandfodring, hvor man tilfører store mængder sand på kysten fra Lodbjerg og syd på. I et af »De sorte huse« er der en plancheudstilling om Agger, og der er også mulighed for at gå indendørs med sin madpakke.

Agger Kirke

Kirken og missionshuset er også vigtige elementer i Agger, såvel i byens historie som i dens nutid. I Agger ligger den kirke, der blev opført i 1838, da man kunne se, at den senmiddelalderlige forgænger ville styrte i havet – hvilket den også gjorde året efter. En del af det gamle inventar som døbefont, prædikestol og krucifiks er overflyttet fra den ældre kirke.

Agger Kirke er åben fra solopgang til solnedgang.

undefined

undefined