Rådet for Nationalpark Thy

Rådets medlemmer

Rådet sammensættes af bestyrelsen og følger samme funktionsperiode. Indeværende funktionsperiode er 1. januar 2017 til 31. december 2020. Bestyrelsen besluttede på sit første møde i februar 2017 at nedsætte rådet med nedenstående sammensætning. 

Navn

Organisation

Poul Nystrup Christensen (formand) Biologisk Forening for Nordvestjylland
Charlotte Boje Andersen (næstformand) Museum Thy
Chris Schulz Thy Turistforening
Grethe Mejlgaard De uniformerede ungdomskorps i Thy
Hans Chr. Mikkelsen Jægerne i Thy
Hans Chr. Jeppesen Ungdomsuddannelserne i Thy
Harald Nielsen Ligeværd Thy-Mors
Helge Yde Nordvestjysk Golfklub
Henrik Schjødt Kristensen Naturstyrelsen Thy
Ib Nord Nielsen Danmarks Naturfredningsforening, Thy
Jesper Lousdal Landbruget i Thy
Jon Johnsen Foreningen af Lodsejere i Nationalpark Thy
Johanne Vibe Kristensen North Atlantic Surf Association
Jytte Nielsen Historisk Samfund for Thy og Vester Hanherred
Jørn Schjøtler Friluftsrådet
Knud Søgaard Sammenslutningen af Økologiske Producenter i Nationalpark Thy
Mads Agerholm Nationalpark Thy Venner
Ole Steen Larsen Landsbygruppen Thy
Torben Karlshøj Danmarks Idrætsforbund
Willy Mardal Egnshistorisk Forening for Sydthy

Rådets formand

Poul Nystrup Christensen

E-mail:

Tlf: 22 15 77 38

 

 

Dagsordner og referater (2017-2020)

Mødekalender 2020

  • Onsdag d. 9. december 2020

2020

2019 

2018

2017

 

 

Log-in

Dagsordner og referater (2013-2016)

2016

2015:

2014

2013

Dagsordner og referater (2009-2012)

2012

2011

2010

2009