Rådet for Nationalpark Thy

Rådets medlemmer

Rådet sammensættes af bestyrelsen og følger samme funktionsperiode. Indeværende funktionsperiode er fra januar 2021 (hvor rådet blev udpeget på bestyrelsesmøde d. 20. januar) og til 31. december 2024.

 

Nationalparkrådet (2021-2024):

Navn Organisation
Niels Vase (formand) Foreningen af Lodsejere i Nationalpark Thy
Lars Smith (næstformand) Biologisk Forening for Nordvestjylland
Torben Karlshøj Danmarks Idrætsforbund
Bo Fink Danmarks Naturfredningsforening i Thy
Jens Kristian Kjærgaard Dansk Ornitologisk Forening
Gitte Schjøtler De uniformerede ungdomskorps i Thy
Gitte Jensen Egnshistorisk Forening for Sydthy
Hans Chr. Mikkelsen Friluftsrådet
Jytte Nielsen Historisk Samfund for Thy og Vester Hanherred
Tage Espersen Jægerne i Thy
Jesper Lousdal Landbruget i Thy
Ole Steen Larsen Landsbygruppen Thy
Perline Funch Lyngbyforeningen
Charlotte Boje Andersen Museum Thy
Mads Agerholm Nationalpark Thy VENNER
Vakant Naturstyrelsen Thy
Mai-Britt Klitgaard Nielsen Nordvestjysk Golfklub
Johanne Vibe Kristensen North Atlantic Surf Association
Alexander Bengtsen Sammenslutning af økologiske producenter i Nationalpark Thy
Mai Manaa Thy Turistforening
Lars Rask Mortensen Thylands Lystfiskerforening
Ann Hvid Skouboe Ungdomsuddannelserne i Thy
Philip Hahn-Petersen Vild med Vilje

 

Niels Vase

Title: Formand for nationalparkrådet
Phone: 40728055