Bestyrelsen for Nationalparkfond Thy

Bestyrelsen udpeges af miljøministeren for en 4 årig periode. Indeværende funktionsperiode er fra 1. januar 2021 til 31. december 2024. 

Bestyrelsen for Nationalparkfond Thy (2021-2024)

Navn

Organisation

Bestyrelsesformand: Torben Juul-Olsen  Nationalpark Thy
Kristian Tilsted Thisted Kommune
Ib Nord Nielsen Danmarks Naturfredningsforening
Grethe Mejlgaard Eigenbroth Friluftsrådet
Liselotte Schouboe-Madsen Landbrug og Fødevarer
Karen Serup Danmarks Jægerforbund
Henrik Haaning Nielsen Dansk Ornitologisk Forening
Karin Boysen Lynggaard Kystbyernes Netværk
Ole Noe Naturstyrelsen
Pia Stigaard Skammelsen VisitDenmark
Lisbeth Bang Nielsen Thy Erhvervsforum
Poul Nystrup Christensen Biologisk Forening for Nordvestjylland
Louise Imer Nabe-Nielsen Foreningen Vild Med Vilje
Niels Vase Nationalparkrådet

Torben Juul-Olsen

Title: Bestyrelsesformand
Mobile: 40 10 08 81

Dagsordner m.v.

Dagsordner og referater (2009-2012)

2012:

2011:

2010:

2009: