Bestyrelsen for Nationalparkfond Thy

Bestyrelsen udpeges af miljø- og fødevareministeren for en 4 årig periode. Indeværende funktionsperiode er fra 1. januar 2017 til 31. december 2020. 

Bestyrelsen for Nationalparkfond Thy (2017-2020)

Navn

Organisation

Bestyrelsesformand: Torben Juul-Olsen  Nationalpark Thy
Esben Oddershede (næstformand) Thisted Kommune
Jens Brolev Danmarks Naturfredningsforening
Ingrid Agerholm Friluftsrådet
Liselotte Schouboe-Madsen Landbrug og Fødevarer
Lars Torrild Thy Erhvervsforum
Mai Manaa VisitDenmark
Karen Serup Danmarks Jægerforbund
Poul Hald-Mortensen Dansk Ornitologisk Forening
Karin Boysen Lynggaard Kystbyernes Netværk
Thomas Borup Svendsen Naturstyrelsen
Poul Nystrup Christensen Nationalparkrådet

Torben Juul-Olsen

Title: Bestyrelsesformand
Mobile: 40 10 08 81

Dagsordner og referater (2017-2020)

Mødekalender 2020

  • Onsdag d. 16. december 2020

2020

2019 

2018

2017

 

Log-in for bestyrelsens medlemmer

Dagsordner og referater (2013-2016)

2016

2015:

2014:

2013:

Dagsordner og referater (2009-2012)

2012:

2011:

2010:

2009: