Organisation

Nationalparkfond Thy er en uafhængig statslig fond oprettet ved bekendtgørelse jf. lov om nationalparker. Fonden har til formål at etablere og udvikle nationalparken inden for de rammer, som er fastsat ved oprettelsen. Fonden står for at udarbejde og revidere nationalparkplanen og skal virke for at planen bliver gennemført. Fonden skal desuden sikre, at der informeres om nationalparken, og at befolkningen bliver inddraget i beslutninger om udvikling og drift af nationalparken.

Fondens midler udgøres af en bevilling, der fastsættes på de årlige finanslove, samt af bidrag fra kommuner og andre bidragydere. Fonden kan modtage arv, gaver og tilskud med videre. Nationalparkfond Thy ledes af en bestyrelse, der udpeges af miljøministeren. Til at rådgive bestyrelsen i større sager,  eller sager af principiel karakter, har bestyrelsen et nationalparkrådSekretariatet bistår bestyrelsen med det praktiske i relation til planlægning, projektudvikling, informationsvirksomhed, indgåelse af aftaler, samarbejdsrelationer, administration, m.v. 

 

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for drift og udvikling af Nationalpark Thy kan findes i 

Arbejdsopgaverne er beskrevet i Nationalparkplan 2016-22.  

Nationalparkplan 2022-2028

Her finder du sidste nyt om arbejdet med nationalparkplan 2022-2028

Udvidelse af Nationalpark Thy

Her finder du sidste nyt om en eventuel udvidelse af Nationalpark Thy