Om Nationalpark Thy

Vision og mission

Nationalparkens mission er flerfoldig. Nationalparken skal bevare, styrke og udvikle den særlige klitnatur og de kulturhistoriske spor, der knytter sig til klitlandskabet, styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser i det store uforstyrrede landskab, styrke forskning, undervisning og formidling, samt støtte en bæredygtig udvikling i lokalsamfundet.

Udgivelser og dokumenter

Læs rapporter og dokumenter fra og om Nationalpark Thy. 

Her kan du også finde nationalparkens app (til smart phones), samt brochurer og guides til nationalparken.

Nationalparkplanen

Nationalparkplanen danner grundlag for fondens arbejde med at drive og udvikle Nationalpark Thy.

Nationalparkens tilblivelse

Thy blev den 29. juni 2007 valgt af miljøministeren som den første danske nationalpark. Thy har stor national og international betydning. Det skyldes særligt de store klithedelandskaber, der findes langs kysten mellem Hanstholm og Agger Tange. Den særlige klitnatur er unik i europæisk sammenhæng.  

Der er rig mulighed for at skabe sammenhængende naturområder, som vil styrke den flora og fauna, der findes i området. En nationalpark i Thy ventes desuden at give store muligheder for at styrke borgernes friluftsliv og naturoplevelser, ligesom den lokale udvikling vil understøttes, bl.a. gennem turisme.  

Beskrivelse af området

Nationalpark Thy er på mange måder noget helt specielt. Her kan du læse mere om naturen, landskabet og kulturhistorien i Danmarks største vildmark.

Organisation

Find kontaktoplysninger på nationalparkens sekretariat.

Lær mere om organisationen bag Nationalparkfond Thy: bestyrelse og råd samt frivillige.