Nationalpark Thy

Vesterhavsgade 168
Nr. Vorupør
7700 Thisted

Tlf. 72 54 15 00

E-mail: Obfuscated Email

Hjemmeside: www.nationalparkthy.dk
Mediegalleri: https://www.skyfish.com/p/npt
Nationalpark TV: www.nationalparktv.dk
Facebook: @NationalparkThy

CVR nr. 32995462
EAN 5798000860568

Kontakt

Sekretariatet bistår bestyrelse og råd med alt det praktiske i relation til fx planlægning, fundraising og projektudvikling i forhold til natur, kulturhistorie, friluftsliv, forskning, undervisning, formidling og lokal udvikling. Sekretariatet står desuden for informationsvirksomhed, indgåelse af aftaler, samarbejdsrelationer, administration m.v. 

Torben Juul-Olsen

Title: Bestyrelsesformand
Mobile: 40100881

Else Østergaard Andersen

Title: Leder, cand.scient. & MPA
Phone: 72 54 15 01
Mobile: 22 22 16 66

Martin Blirup

Title: Kontor- og økonomimedarbejder
Mobile: 22 22 16 32

Jeppe Pilgaard

Title: Projektleder, natur
Mobile: 22 22 16 65

Niels Lind Larsen

Title: Kommunikationsmedarbejder
Mobile: 93 59 69 85

Cathrine Lykke Sørensen

Title: Frivilligkoordinator og naturvejleder
Phone: 72 54 15 04
Mobile: 40 59 73 88

Hanne M. Lundsbjerg Hornstrup

Title: Projektmedarbejder
Mobile: 22 19 05 04

Charlotte Katholm

Title: Frivilligkoordinator / fyrmoster
Mobile: 20 91 62 04

Mia Riemann Thomsen

Title: Assistent på frivilligområdet
Mobile: 41 26 03 29

Flemming Stignæs

Title: Pedel ved Nationalparkcenter Thy
Mobile: 61 92 11 04

Hans Henrik Nielsen

Title: Pedel ved Lodbjerg Fyr
Mobile: +45 22 11 58 77

Arealdrift

Staten ejer 75 % af arealet i Nationalpark Thy, mens 25 % ejes af private lodsejere. Hvis du har spørgsmål om arealdrift og brug af naturen på de offentligt ejede arealer, er du velkommen til henvende dig direkte til Naturstyrelsen Thy.

Naturstyrelsen Thy
Søholtvej 6
7700 Thisted

Tlf. 72 54 30 00

E-mail: Obfuscated Email

www.naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/thy/