Nationalpark Thy

Kirkevej 9
7760 Hurup

Tlf. 72 54 15 00

E-mail: 

Hjemmeside: www.nationalparkthy.dk
Mediegalleri: https://www.skyfish.com/p/npt
Nationalpark TV: www.nationalparktv.dk
Facebook: @NationalparkThy

CVR nr. 32995462
EAN 5798000860568

Kontakt

Sekretariatet bistår bestyrelse og råd med alt det praktiske i relation til fx planlægning, fundraising og projektudvikling i forhold til natur, kulturhistorie, friluftsliv, forskning, undervisning, formidling og lokal udvikling. Sekretariatet står desuden for informationsvirksomhed, indgåelse af aftaler, samarbejdsrelationer, administration m.v. 

Torben Juul-Olsen

Title: Bestyrelsesformand
Mobile: 40100881

Else Østergaard Andersen

Title: Leder, cand.scient. & MPA
Phone: 72 54 15 01
Mobile: 22 22 16 66

Martin Blirup

Title: Kontor- og økonomimedarbejder
Phone: 72 54 15 08
Mobile: 22 22 16 32

Esben Colding Broe

Title: Projektleder, Trædesten til naturen
Phone: 72 54 15 07
Mobile: 60 62 01 00

Jeppe Pilgaard

Title: Projektleder, natur
Mobile: 22 22 16 65

Anna Gudrun Worm

Title: Projektleder, natur
Mobile: 22 25 72 43

Sophie Christensen

Title: Presseansvarlig og projektleder for kommunikation og PR
Mobile: 22 19 05 04

Cathrine Lykke Sørensen

Title: Frivilligkoordinator og naturvejleder
Phone: 72 54 15 04
Mobile: 40 59 73 88

Hanne M. Lundsbjerg Hornstrup

Title: Frivilligkoordinator
Mobile: 20 91 62 04

Fredrikke Pii Nilsson

Title: Praktikant

Line Kragelund

Title: Studentermedhjælper
Mobile: 20 95 74 83

Charlotte Katholm

Title: Frivilligkoordinator / fyrmoster (på barselsorlov)
Mobile: 20 91 62 04

Hans Henrik Nielsen

Title: Pedel
Mobile: +45 22 11 58 77

Arealdrift

Staten ejer 75 % af arealet i Nationalpark Thy, mens 25 % ejes af private lodsejere. Hvis du har spørgsmål om arealdrift og brug af naturen på de offentligt ejede arealer, er du velkommen til henvende dig direkte til Naturstyrelsen Thy.

Naturstyrelsen Thy
Søholtvej 6
7700 Thisted

Tlf. 72 54 30 00

E-mail: 

www.naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/thy/