Strandsten viser naturens mangfoldighed

Vi arbejder med sten, som vi samler på stranden. De sorteres efter farve og form og bestemmes vha. nøgle. Hvor kommer de fra og hvordan er de dannet?

Fag 
Natur/teknik, geografi, billedkunst

Klassetrin 
0. - 2. klasse, 3. - 6. klasse, 7. - 10. klasse

Beskrivelse 
Sten samles på stranden, sorteres efter farve og form, og bestemmes vha. nøgle. Vi arbejder med stenenes historie/oprindelse. Hvordan er de kommet her? Find din egen rhompeporfyr helt fra Norge af!

Formål 
Vise naturens mangfoldighed i strandsten, stenenes transport til stedet, hvordan er de dannet. Påvise istider i stenene. Landart med kendte sten.

Sted 
Havet

Årstid 
April - oktober

Hvor lang tid tager undervisningsforløbet 
2 -3 timer

Forberedelse 
Man kan bestille folderen om sten på stranden på Obfuscated Email 
Turen kan også knyttes til undervisning om vulkaner, istider, bjergarter og landskabsdannelse

Hvad skal du bruge 
Varmt tøj. 
Tager man selv af sted med børnene er det fint med en lille spand til at fugte stenene med, luppe, ridsepen til at afprøve hårdhed, eventuelt en lille hammer, digitalkamera til dokumentation, spand til prøver (NB: Sten er tunge!).

 

Sådan gør du 
Kontakt naturvejlederen på Skov- og Naturstyrelsen Thy og bestil tid til en tur. Aftal nærmere om turens faglige indhold og hvilken sammenhæng den skal laves i.

Baggrund 
”Strandsten” Lena Madsen, ”Sten i det danske landskab” af Per Smed

Forslag til videre arbejde 
Sten kan hjemtages, bruges til figurer mm vha. limpistol og lign. Man kan også slibe sten og arbejde med dem i sløjd. 
Besøg din lokale kirke, bestem kvaderstenene, kan du finde en rhompeporfyr. Kan gravstenene bestemmes?

Kontaktinformation 
www.naturstyrelsen.dk/naturvejledningithy

Forfatter 
Naturstyrelsen Thy

Fælles mål

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Geografi, formål

Undervisningen skal anvende varierede arbejdsformer og i vidt omfang bygge på elevernes egne iagttagelser og undersøgelser bl.a. ved feltarbejde og brug af geografiske kilder. 

Geografi, slutmål

  • beskrive det indre og ydre geologiske kredsløb
  • beskrive, hvordan is, vand og vind kan forme landskaber
  • foretage undersøgelser, målinger og registreringer på grundlag af egne iagttagelser og oplevelser i natur- og kulturlandskabet

Billedkunst, formålet

Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at se og sanse på en rig og nuanceret måde og at bruge og forstå billedsprog som et personligt meddelelses- og udtryksmiddel.

Natur/teknik, efter 2. klassetrin

  • sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve, funktion og anvendelse
  • opleve og gøre iagttagelser som grundlag for at gennemføre enkle undersøgelser og eksperimenter
  • anvende udstyr, redskaber og hjælpemidler 

Natur/teknik, slutmål

  • beskrive, sortere og anvende viden om materialer og stoffer og deres forskellige egenskaber samt det levende og det ikke levende