Hypotese - hvad er det for et ord?

Planter og dyr
Lejrskole i Nationalpark Thy
testfoto

jkdjdl