Planter og dyr i Nationalpark Thy

Nationalpark Thy er kendetegnet ved sandflugt, vind og salt. Det giver helt særlige levevilkår for de dyr, fugle og planter der findes i området. Igennem disse forløb kommer eleverne til at arbejde med arter, levevilkår og hvordan man laver lækker mad ud af en invasiv plante.

Målgruppe: Mellemtrin og udskoling

Årstid: Forår, sommer og efterår.

Lokalitet: Hele nationalparken.  

Find flere forløb med dyr og planter i undervisningsdatabasen.

Forløb til mellemtrin

Bioblitz - Bestemmelse af arter (Thy18)

Bioblitz giver eleverne indblik i arter, der lever i forskellige økosystemer i Nationalpark Thy. Book evt. en naturvejleder her

Har lys betydning for planters vækst? (Thy9)

Eleverne arbejder med hypotesedannelse ved at opstille hypoteser om lysets betydning for planters vækstbetingelser ud fra spørgsmål som: Hvor tror I, der vokser flest forskellige plantearter? Er det i løvskov, nåleskov eller lysåbent område. Book en naturvejleder her, der kender området.  

Spillekort om fugle (Thy54)

Gennem spil bliver eleverne klogere på udvalgte fuglearter, som kan opleves i Nationalpark Thy.

Rynket rose – på godt og ondt, forår (Thy81)

Rynket rose er for mange en uønsket plante, men hvorfor? Forløbet giver et historisk indblik i, hvordan rynket rose har haft indflydelse på områdets natur og madkultur. Planlæg, hvor I vil tage hen i Nationalpark Thy. Spørg evt. en naturvejleder, hvor der vokser rynket rose. Lav aftale med en naturvejleder

Forløb til udskoling

Klittens planter (Thy46)

Eleverne skal i dette forløb arbejde med indsamling af planter i forskellige klittyper.

Spil med arter i Nationalpark Thy (Thy28)

Gennem spil bliver eleverne klogere på arter som kan findes i forskellige økosystemer i Nationalpark Thy.

På sporet af kronhjorten i Sårup (Thy32)

Eleverne skal gå på opdagelse i skoven for at finde spor efter Danmarks største landlevende pattedyr - kronhjorten.

Fuglekig ved sø og skov (Thy56)

Eleverne får kendskab til nogle af de fugle, som de kan se og opleve ved de store søer i Nationalpark Thy. Det er en stor fordel at tilrettelægge forløbet i samarbejde med en naturvejleder, som har godt kendskab til fuglene i Nationalpark Thy. Lav en aftale med en naturvejleder

Overnat i Thy

Der er mange forskellige muligheder for at overnatte i Thy. Find jeres overnatning på:

Hyttefortegnelsen - Hytter og lejrpladser

VisitThy - Lejrskoler og hytter

udinaturen.dk - Shelters og lejrpladser

 

Søg flere undervisningsforløb

I nationalparkens undervisningsdatabase kan du blive inspireret til endnu flere læringsaktiviteter i Nationalpark Thy.

Søg i undervisningsdatabasen