Landskab og sandflugt

Landskabet i Nationalpark Thy er kendetegnet ved store vidder med klithede, sand og stenalderhavskrænter. I disse forløb lærer eleverne om hvordan landskabet har udviklet sig gennem millioner af år, og hvordan man kan “læse” landskabet i dag.

Målgruppe: Mellemtrin og udskoling

Årstid: Hele året.

Lokalitet: Hele nationalparken.  

Find flere forløb omkring landskab og sandflugt i undervisningsdatabasen.

Forløb til mellemtrin

Bingo-banko om sten (Thy1)

Bingo-banko er en god måde at starte eller afslutte et forløb om sten og repetere de forskellige stenarter, som eleverne har lært om.

Find og sorter sten på stranden (Thy12)

Eleverne skal finde og sortere sten på stranden langs Nationalpark Thy's vestkyst. Eleverne lærer at gruppere sten i magma, metamorfe og sedimentære bjergarter, og de lærer navne på de mest almindelige sten. Lav evt. aftale med naturvejleder. Find en naturvejleder her.

Hvorfor er kystsikring nødvendig? (Thy27)

Eleverne skal måle vind og vand samt bygge dæmning på forskellige måder, så eleverne kan få indsigt i, hvordan man kan beskytte kysten mod oversvømmelser.

Tårne i landskabet (Thy19 )

Det er et tværfagligt forløb om at bygge tårne af forskellige bjergarter på en strand i Thy. Eleverne får erfaringer med landart, vægt, massefylde, størrelse, højde og måling ved at bygge tårne af sten.

 

Forløb til udskoling

Geologi brætspil (Thy2)

Geologispillet giver eleverne kendskab til hvorfor landskabet ser ud som det gør i Thy.

Opmåling af Stenalderhavskrænt (Thy39)

Eleverne arbejder med landskabsdannelse og systematisk opmåling af en stenalderhavskrænt. Hældningen på en skrænt kan nemlig fortælle noget om, hvordan den er dannet.

Sandflugts-loop (Thy62)

Sandflugten er et centralt emne for Nationalpark Thy. I denne aktivitet lærer eleverne hurtigt og sjovt om sandflugten i Thy, herunder begreber der knytter sig til sandflugt.

Overnat i Thy

Der er mange forskellige muligheder for at overnatte i Thy. Find jeres overnatning på:

Hyttefortegnelsen - Hytter og lejrpladser

VisitThy - Lejrskoler og hytter

udinaturen.dk - Shelters og lejrpladser

 

Søg flere undervisningsforløb

I nationalparkens undervisningsdatabase kan du blive inspireret til endnu flere læringsaktiviteter i Nationalpark Thy.

Søg i undervisningsdatabasen