Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Brug udeskolevejlederne

Udeskolevejlederne er en lille gruppe naturvejledere og lærere, som kan hjælpe dig med at flytte undervisningen ud i virkeligheden og ud i Nationalpark Thy. Udeskolevejlederne har hver sine kompetencer, som de kan bringe i spil sammen med dig i forhold til:

 • at udvikle udeskoleforløb og aktiviteter, der lever op til de nye fælles mål - sammen med dig og ud fra dine behov.
 • at praktisere udeskole - dvs. tage med dig og din klasse ud i Nationalpark Thy og afprøve et forløb.
 • at være sparingspartner på enmeuger og lign. 

 

 

Søren Krag er uddannet naturvejleder, biolog samt udeskolevejleder, og er ansat i Thisted kommune. Han har en bred naturfaglig viden og erfaring med udeskole, didaktik og klasserumsledelse i naturen. Søren kan hjælpe dig med:

 • Sparring om udeskole og naturfaglig undervisning, med udgangspunkt i Forenklede Fællesmål.
 • Finde den skarpe vinkel på forløb og projekter.
 • Hjælpe med at skabe netværk og dele erfaringer fra skole til skole.
 • Kendskab til gode formidlingssteder i Nationalpark Thy og Thisted kommune. Få inspiration til at bruge dit nærområde på nye måder.
 • Adgang til grej til naturvejledning.

 Kontakt: Naturvejleder Søren Krag, Thisted Kommune, mobil 4029 2983, 

Mette Pedersen er lærer på Nors Skole. Hun kan hjælpe med at udvikle udeskoleforløb, der lever op til de nye fællesmål. Hun er ophavsmand til flere af undervisningsforløbene her på siden, og hun har praktisk erfaring med udeskole for indskoling og mellemtrin. Mette kan fx hjælpe dig i gang med følgende forløb:

 • Mistbænk som model for planters levevilkår i nationalparken.
 • Forskellige forløb med udgangspunkt i de sten, der kan findes ved havet i Thy. Faglig læsning om sten inden for vøl- og tokolonnelæsestrategi.
 • Bioblitz - Bestemmelse af arter i forskellige økosystemer. Undersøgelse og sammenligning af levesteder for smådyr i Nationalpark Thy
 • Myre-forløb med fortællinger og lege, der giver indsigt og forståelse for myrens opbygning og livsbetingelser.

Kontakt: Lærer Mette Pedersen, Nors Skole, 

Gitte Femhøj Jensen er lærer i overbygningen på Østre Skole. Hun er ved at uddanne sig til naturvejleder. Gitte kan hjælpe med at lave udeskoleforløb, der passer til elevernes behov, og som lever op til de nye fælles mål. Hun hjælper også med værktøjer til at praktisere udeskole for mellemtrin og overbygningen. De kunne fx være følgende temaer:

 • Danskforløb hvor der leges med ordklasser, fortællinger, forfattere og digte på en kreativ måde.
 • Matematikforløb, hvor elever arbejder i praksis med brøker, omsætning, procenter og geometri.
 • Forløb inden for dansk og historie med udgangspunkt i anden verdenskrig ved Museumscenter Hanstholm.

Kontakt: Lærer Gitte Femhøj, Østre Skole, mobil 2484 2717, .

Henrik Kjær Bak er ansat i Naturstyrelsen Thy som skovløber og naturvejleder. Henrik har efteruddannelsen som udeskolevejleder, og han kan være behjælpelig med:

 • Gennemførelse af undervisningsforløb i naturen.
 • Viden om egnede lokaliteter på naturstyrelsens arealer.
 • Adgang til grej til naturvejledning.

Kontakt: Naturvejleder Henrik Bak, Naturstyrelsen Thy, mobil 2222 1664, . Ved booking kontakt morten Stummann på 

 

Bo Immersen er formidlingskoordinator i Nationalpark Thy og projektleder for Nationalpark Thy Klasseværelset. Han bruger kræfter på at planlægge aktiviteterne, og sørge for at nå projektets mål. Han er også sparringspartner for de andre i klasseværelset og sørger for, at websiden fungerer. Derudover har han også været kraftigt involveret i at lave High5 bogen.

Som udgangspunkt er det ikke Bo, du møder til forløb ude i nationalparken. Men han hjælper gerne undervisere eller andre med at ansøge fonde om udeskole-faciliteter og undervisningsmaterialer. kontakt Bo, hvis du vil have et samarbejde med Klasseværelset.

Kontakt: Projektleder Bo Immersen, Nationalpark Thy, mobil 2222 1662,