Nyhedsbrev 5

Udgivet af Nationalpark Thy Klasseværelset den 8. januar 2016. Redaktør: Bo Immersen, Nationalpark Thy

Kender du formidlerne og naturvejlederne i Nationalpark Thy?

11 formidlere har sammen med klasseværelset lavet korte videopræsentationer, hvor de fortæller om, hvordan du som lærer kan samarbejde med dem. 

Målet med videoerne er at gøre det nemt for lærerne, at få et overblik over de formidlere, der henvender sig til skoler og institutioner. Allerede nu har vi fået flere positive tilbagemeldinger, som giver os tro på, at vi har ramt et passende niveau i forhold til form og indhold.

Videoerne er lavet i samarbejde med journalist Troels Petersen, Thy Tekst.

Se de korte videoer på vores webside 

undefined

Brug Udeskolevejlederne

Nationalpark Thy Klasseværelset har samlet en lille gruppe af naturvejledere og lærere, som kan hjælpe dig med at flytte undervisningen ud i virkeligheden i Nationalpark Thy. Gruppen af udeskolevejledere har hver i sær specifikke kompetencer, som de kan bringe i spil sammen med dig i forhold til:

 • at udvikle udeskoleforløb og aktiviteter, der lever op til de nye fælles mål - sammen med dig og ud fra dine behov.
 • at praktisere udeskole - dvs. tage med dig og din klasse ud i Nationalpark Thy og afprøve et forløb.
 • at konkretisere specifikke steder, hvor forløb kan finde sted i Nationalpark Thy.
 • at være sparingspartner på enmeuger og lign. 

Udeskolevejlederne er gratis at bruge i 2016. Vi har dog begrænsede ressourcer, så skriv til os i god tid.

 • Naturvejleder Søren Krag, Thisted Kommune, mobil 4029 2983, Obfuscated Email.
 • Lærer Mette Pedersen, Nors Skole, mette.skovsted@nors-skole.thisted.dk.
 • Naturvejleder Henrik Bak, Naturstyrelsen Thy, mobil 2222 1664, Obfuscated Email.
 • Lærer Gitte Femhøj, Østre Skole, mobil 2484 2717, Obfuscated Email.

 

Se mere på www.nationalparkthy.dk/klassevaerelset 

undefined

Brug den nye High5 familiebog i undervisningen

"Oplev Nationalpark Thy med Pil og Storm" er en oplevelsesbog, der fortæller om 25 arter og naturfænomener, som er særlige for nationalparken. De to karakterer Pil og Storm tager læseren med på en rundfart, hvor der blandt andet er kødædende planter, vandrende klitter og en myg, der kan danne en rose. Samtidig udfordrer de børnene, og giver ideer til at komme ud at lege og lære i naturen.

Bogen har som mål at være tilgængelig og ligetil for børn omkring 10-11 års alderen. Den rummer også mange quizzer og aktiviteter, som giver mulighed for at lege viden ind.

De 25 High5 Nature arter og fænomener er delt op i fem kategorier.

 • Big5: Krondyr, spættet sæl, trane, hugorm og odder.
 • Flying5: Sangsvane, natravn, havørn, grågås og storspove.
 • Geo5: Kystklint, karst-sø, stenalderhav-skrænt, parabelklit og sande.
 • Small5: Herkulesmyre, pileroset-galmyg, markfirben, spidssnudet frø og sandrandøje.
 • Flowering5: Hjælme, klokkelyng, revling, bjergfyr og soldug.

Hvis du vil bruge bogen i undervisningen, kan du bestille et klassesæt ved at sende en mail til Obfuscated Email med følgende oplysninger.

 • Skolens navn og adresse
 • Dit navn
 • Hvilken klasse der skal bruge bøgerne og evt. til hvad.

Tilbuddet om gratis klassesæt gælder så længe lager haves.

Læs mere om High5 arterne

Læs mere om familiebogen

Du kan købe bogen til privat brug hos lokale boghandlere, turistbureau samt på www.knakken.dk  

undefined

Thisted Kommune har frigivet 750.000 kr. til transport til uformelle læringsmiljøer

Thisted Kommune har den 1. januar 2016 frigivet midler til transport, så alle klasser har mulighed for at modtage undervisning på de lokaliteter, som er beskrevet i kommunens Naturfagsstrategi og den kommende Kulturfagsstrategi.

Hver klasse får i 2016 en pulje svarende til lidt over 3400 kr. I 2016 er det op til skolerne, at forvalte brugen af pengene. Hver gang skolen bruger af pengene, skrives det ind i et skema som afrapportering til Forvaltningen.
Forvaltningen vil vi løbende følge op på skolernes afrapportering, for at få et billede af, hvad pengene bliver brugt til, og for at få viden i forhold til, om der skal laves tiltag, der hjælper brugen i den ene eller anden retning.

Få mere information hos din skoleleder.

undefined

Det kan du glæde dig til i 2016

 

undefined

Mistbænke og Nationalpark Thy

Hvis din skole ikke allerede har bestilt en mistbænk, kan du nå det endnu. 

I foråret kunne vi fortælle, at Nationalpark Thy Klasseværelset havde fået støtte fra Friluftsrådet til at lave en mistbænk til alle skoler i Thy. Elmelund producerer dem i træ fra nationalparken. Mistbænkene er nu færdige, og vi har lavet en række undervisningsforløb, som vi offentliggør inden der skal sås  til foråret.

Hvis din skole ikke allerede har bestilt, kan du gøre det, ved at skrive skolens navn og adresse til Obfuscated Email 

undefined

Nye demonstrationsskoler søges

Vil I arbejde med at udvikle udeskolepraksis med udgangspunkt i læringsmålstyret undervisning og med solid støtte fra en udeskolekonsulent?

20 nye skoler får i skoleåret 2016/17 mulighed for at deltage i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og Miljø- og Fødevareministeriets udeskoleprojekt. Se mere på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings webside 

undefined

Følg os på facebook og modtag nyhedsbrev

Følg med i hvad vi laver eller kom med gode råd til os på klasseværelsets facebookside

Tilmeld idg nyhedsbrev på klasseværelsets webside

undefined