Nyt fra Nationalpark Thy Klasseværelset

2. september 2015

Reportage fra lærerkurset "Udeskole i praksis"

Nationalpark Thy Klasseværelset har i august afviklet et todages kursus med titlen "Udeskole i praksis". Målet var at klæde indskolings- og mellemtrinlærere på til at tage elever med ud særligt i dansk og matematik. Det har været centralt for os, at lærerne fik konkrete værktøjer med hjem, som kan bruges direkte i undervisningen. Derudover har vi i samarbejde med kursisterne fundet frem til, hvordan man laver god undervisning i uderummet, og udnytter naturen og uderummets muligheder, så det er relevant at gå ud i andre fag end naturfag.

I dansk har lærerne eksempelvis arbejdet med ordklasser, grupperinger af tillægsord, digte m.v. Det arbejder eleverne selvfølgelig også med hjemme på skolen, men i uderummet kan de se og røre ved de ting, som vi taler om og bruger i digtene. Netop det at eleverne arbejder med virkelige ting, og ikke skal tænke abstrakt, er en af de største fordele ved at flytte undervisningen ud i virkeligheden.

Naturvejleder i Nationalpark Thy Klasseværelset Søren Kragh Michelsen fortæller, hvordan et lærerkursus i udeskoler også italesætter nogle generelle betragtninger omkring den didaktiske spændevidde. “Undervejs laver vi sammen med lærerne fælles refleksioner over hvordan vi optimerer elevernes læring: Hvor længe skal man for eksempel lade eleverne blive i en bestemt aktivitet, eller hvordan kan man facilitere flowoplevelsen?” Det sker nemlig at lærerne selv fortaber sig i en aktivitet og når det sker, giver det god anledning til at diskutere hvornår man skal lade eleverne fordybe sig, og hvornår man skal afslutte en øvelse for at gå videre til den næste. 

Vi har samlet udleveringsmaterialerne fra kurset på http://nationalparkthy.dk/undervisning/hjaelpematerialer/ 

 

Fortælling og leg som virkemiddel i uderummet

At være kursusdeltager betyder også at man har det sjovt, og netop legen og morskaben er en vigtig påmindelse til læreren om elevers motivation. Med legen forsøger vi at genskabe erfaringen af at være den legende deltager fremfor at være den styrende eller koordinerende underviser. På udeskolekurset afprøvede kursusdeltagerne på egen krop, hvordan de gennem fortælling og leg kan lære om myrer og deres levevis.

Forløbet ”Myreliv” handler om fortællinger og lege, der giver indsigt og forståelse for myrens opbygning, forvandling og livsbetingelser. Eleverne (og lærerne) lever sig ind i skovmyrens sociale liv og samfund, dvs. hvor både arbejdere, dronninger og hanner hjælper hinanden. På lærerkurset startede forløbet med et besøg ved en myretue, hvor alle fik mulighed for både at se, røre og smage en myre. Herefter klædte vi os ud som myrer og afprøvede forskellige lege og fortællinger.

Mette Pedersen, Nors Skole har udviklet undervisningsforløbet, som kan downloades på http://nationalparkthy.dk/undervisning/soeg-forloeb-og-aktiviteter/15ak-myreliv/

 

 

Hvorfor er det vi skal samarbejde? 

Onsdag d. 5. august havde jeg den store glæde at deltage i Historiefagets Dag i Vorupør. Det var en dag hvor det lokale museum bl.a. viste folkeskolelærere hvordan Stenbjerg Strand og kirkegården i Nørre Vorupør kan inddrages i skolernes undervisning.  Som koordinator i SkoletjenesteNetværk møder jeg dagligt en masse museumsfolk, naturvejleder og andet godtfolk, hvis fællesnævner er, at de brænder for deres arbejdsområde. Ligeledes møder jeg lærere, som brænder mindst ligeså meget for deres elevers læring. Tænk hvis man kunne få disse til at spille samme?
 
Med Folkeskolereformen dukkede nye begreber som, åben skole og understøttende undervisning op. Og lad os slå fast med det samme, at hverken disse begreber, eller udeskole, eller hvad nu vi kalder det, er ”en kur der kan klare det hele”.  Der er masser af ting der kan gå galt, når klasseværelset trygge forlades, men i det rette samarbejde kan læringsgevinsten være mange gange højere end indsatsen. Men hvordan undgår vi, at et besøg, fx på Stenbjerg Strand bliver til eventpædagogik uden nogen form for sammenhæng mellem den daglige undervisning på skolen og oplevelsen på stranden? Nøgleordet er samarbejde. Det centrale for et samarbejde må så afgjort være alle parters ønske om, at eleverne skal lærer ”noget”. Enhver lærer og formidler må i en målstyrret undervisningsramme spørge sig selv om ”hvad er det præcis eleverne skal lære”? Dette må være det grundlæggende spørgsmål, som går forud for ethvert besøg – om det så er en kirkegård i Nørre Vorupøre, et besøg hos naturvejlederen eller noget helt tredje. Derfor er det så vigtigt, at lærere og kulturinstitution får talt sammen inden eleverne sendes ud af skolens område. Forventningsafstemningen om hvem der gør hvad hvornår må ikke undervurderes, men husk altid det vigtigste spørgsmål hvad skal eleverne lære?
 
Mulighederne for en mere konkret og livsnær undervisning, som kan kobles til en klarere rød tråd i forhold til elevernes læring er så afgjort tilstede, når vi taler om den åbne skole. Men risikoen for det modsatte må ikke underdrives. Intet kommer af sig selv, heller ikke læring, men hvis så mange gode kræfter vil det samme, kan det vel ikke gå galt?
 
Held og lykke med samarbejdet. 
    


Lars A. Haakonsen er Koordinator for SkoletjenesteNetværk Nordjylland 

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Reportage fra et lærerkursus om Strandens Sten

“Det er bare som om at stenene altid er meget smukkere når man finder dem, end de er når man har taget dem med hjem…” Læreren ved siden af vender og drejer en glimtende sten i sine hænder og ser analyserende på dens struktur og mønstre. Hun kan fortælle mig hvilken type mineral, stenen består af, hvilken bjergart den kategoriseres som og at den er rejst fra Norge med isen til Danmark for mellem 12.000 og 18.000 år siden.

Vi står på Vorupør strand på årets første rigtige, altså helt rigtige, sommerdag. De fem lærere, der går med ansigterne koncentreret vendt nedad, er på kursus i strandens sten. Kurset er et efteruddannelsestilbud for naturfagslærere på mellemtrin og er udbudt af Nationalpark Thy Klasseværelset.

Underviseren, Bo Fink, trækker på sin erfaring fra undervisning i gymnasiefaget geografi og lærerne skal derfor selv tilpasse den viden og de informationer, de modtager i løbet af dagen, til deres egne klassetrins niveau. Netop denne del af opgaven, bliver diskuteret tilbage i Madpakkehuset, hvor de indsamlede sten sorteres, kategoriseres og diskuteres. Mette fra Nationalpark Thy Klasseværelset fortæller om de stenkort, hun har været med til at udvikle, hvor børnene kan identificere stenene ud fra sammenligning af farver og mønstre. Også skiftet mellem teori og feltarbejde (inde-ude-inde metoden) debatteres og alle er enige om at animationsprogrammer er et godt værktøj til at fastholde elevernes opmærksomhed omkring kompleksiteten af stenenes tilblivelse. Samtidig udgør programmerne et godt supplement til undervisning i emnet landskabsdannelse. Stens fascinationskraft går altså ikke væk, fordi man ved mere om dem.


Nationalpark Thy har udviklet et undervisningsforløb i strandens sten.
Du kan finde det her

"Strandens sten" blev afviklet d. 1 juli i Vorupør.

Glimt fra Junior Ranger Camp

En flok naturglade børn fra hele Thy skød sommerferien i gang på junior ranger kursus i Nationalpark Thy. Her kunne de opleve at der findes ingen bedre tumleplads end naturen, hvor man i selskab med dygtige naturvejledere, ungdomsklubbens seje voksne og en masse andre eventyrlystne børn kan få plads og lov til at lege og lære og bare være.

Nationalpark Thy besøger campen på aktivitetsugens næstsidste dag, hvor den blågrønne udsigt ved Vandets Søs sydøstlige hjørne er plettet af orange redningsveste i den skarpe sol. Vandet er koldt, men det forhindrer ikke en flok piger i at bade med alt tøjet på. “I believe I can fly” synger en af dem højlydt og kaster sig sprøjtende frem på det knæhøje vand. Fiskene er sikkert for længst skræmt væk, men resten af gruppen - iført vaders eller høje gummistøvler - forsøger dog stadig. Roen er overraskende. “Vi har besluttet ikke at styre dem i dag” siger naturvejlederen Søren “de oplever så meget styring i deres hverdag. Der skal også være plads og det er helt utroligt som de udfylder den og nyder den”.

Tilbage på lejrpladsen har de unge rangers bygget deres egne bivuakker til ugens første og eneste overnatning. De er opfindsomt indrettet, nogle med omklædningsrum og tørresnor, andre med indhegnet have og låge. “Det er første gang at vi gennemfører Junior Ranger kursus” fortæller Mikkel Gedebjerg fra Ungdomsklubben “ Initiativet kom egentlig fra Nationalparken, men vi er jo bare glade for at være med. Og næste års camp er allerede ved at være booket, hvis man altså kan sige sådan. Den er jo egentlig ikke planlagt endnu. Det kan man vist kalde en succes”.

Junior Ranger Camp fandt sted i uge 27 og var et samarbejde mellem Nationalpark Thy Klasseværelset, Naturstyrelsen Thy og Thisted Ungdomsskole. 

Stadig gratis naturvejledning

Naturstyrelsen Thy har stadig gratis naturvejledningsture til folkeskolerne i Thisted. Turene er nemlig forudbetalt af Børne- og familieforvaltningen, Thisted kommune. Du kan kontakte Morten Brown Stummann på 72 54 39 81 eller Obfuscated Email, for at høre nærmere om tilbuddet. Læs mere om tilbudene på nst.dk 

 

Formidlerne fortæller i små videoklip, hvad de kan tilbyde skolerne

Vi ved fra mange lærere, at det er svært at finde ud af hvilke formidlere, man som skoleklasse kan trække på og få hjælp af, når man vil flytte undervisningen ud i virkeligheden.

Derfor er NPT Klasseværelset gået i gang med at lave små videoklip med de formidlere og naturvejledere, som henvender sig til skoler. Her vil formidlerne vise eksempler på, hvordan de kan hjælpe lærere og elever med at få et højt udbytte af et besøg hos dem.

Videopræsentationerne vil sammen med kontaktoplysninger blive lagt på www.nationalparkthy.dk/klassevaerelset i løbet af efteråret. Journalist Troels Petersen er udvalgt til at producere videoklippene.

Kontakt Bo Immersen for yderligere info på 2222 1662, Obfuscated Email