Nyhedsbrev 6

Udgivet af Nationalpark Thy Klasseværelset den 11. august 2016. 

Redaktør: Bo Immersen, Nationalpark Thy

Ny undervisningsportal offentliggjort i juni 2016

Nationalpark Thy Klasseværelset lancerede i starten af juni en ny undervisningsportal, hvor folkeskolelærere og andre undervisere kan finde inspiration og konkrete undervisningsforløb.

Portalen rummer en lang række konkrete og søgbare undervisningsforløb, som er målrettet forskellige alderstrin i grundskolen. Forløbene handler ikke kun om nationalparkens biologi og geografi. Elever kan også blive klogere på fag som matematik, dansk, historie og billedkunst. De kan for eksempel lære om brøker, mens de laver mad over bål. Eller de kan blive bedre til at kende forskel på ordklasser ved at kigge rigtigt grundigt på et træ.

Pr. 1. august var der 42 undervisningsforløb og aktiviteter på siden, og der kommer løbende nye forløb, som stilles til rådighed for lærere og elever, som gerne vil blive klogere på Nationalpark thy.

Find undervisningsforløbene via www.nationalparkthy.dk/klassevaerelset 

undefined

Bioblitz i Stenbjerg den 5. september.

I anledningen af Naturens dag/uge, inviterer NPT Klasseværelset til Bioblitz målrettet 6. klasser.

Bioblitzen tager udgangspunkt i Bioblitz underviningsforløbet. Forløbet giver eleverne indblik i arter, der lever i Nationalpark Thy. Bioblitz handler om, at registrere så mange arter som muligt indenfor et bestemt område i en afgrænset periode. Bioblitz er med til at skabe større forståelse for begrebet biodiversitet, og give kendskab til nogle af de arter, der eksisterer i Nationalpark Thy.

Pris: Gratis, men skolen skal selv sørge for transporten til Stenbjerg. 

Sted: Stenbjerg Landingsplads, 7752 Snedsted. Arrangementet foregår fra kl. 10-13 den 5. sept. 2016.

Tilmelding: Der er plads til en klasse, og du kan tilmelde din klasse til Søren Krag på Obfuscated Email. Tilmelding sker efter "først til mølle princippet". 

 

Offentlig bioblitz

Samme aften og samme sted er der kl 18.30 en offentlig Bioblitz, hvor forældre, familier og andre interesserede kan være med til at registrere arter på samme måde som eleverne gør det i Bioblitz underviningsforløbet. Det er gratis at deltage, og der er ingen tilmelding til aftenarrangementet.

Begge arrangementer gennemføres i samarbejde med Naturhistorisk Museum, Molslaboratoriet og Thisted Kommune. 

Naturens Dag er Danmarks Naturfredningsforenings og Friluftsrådets mærkedag for naturoplevelser. Formålet er at åbne naturen for børn og voksne. Læs mere om Naturens dag

 

undefined

undefined

Naturstyrelsen tilbyder gratis naturvejledning til skoler

I forbindelse med det nationale projekt Livstræer tilbyder Naturstyrelsen Thy gratis naturvejledning.
Forløbene er henvendt til 4.-6. klasse i faget natur og teknologi, samt 7.-9. klasse i faget biologi. I faget natur og teknologi vil det bl.a. være muligt at stifte bekendtskab med naturfænomener, kredsløb, træers udvikling og tilpasning, samt hvilke dyr og planter der er tilknyttet skoven. I faget biologi bygges der oven på natur og teknologi, og går derfor mere i dybden med bl.a. økosystemer, mikrobiologi, krav til voksesteder, tilpasningsstrategier, samt bæredygtighed og ressource anvendelse.
Naturvejledning til skolerne tilbydes i forbindelse med Naturstyrelsens nationale projekt Livstræer. Projektet har til formål, at fremme den biologiske mangfoldighed i statsskovene, og dermed tilgodese skovenes dyr- og plantearter. Livstræerne rummer en videnskabelig læring som skolerne kan få glæde af.

Yderligere oplysninger: Heidi Marie Bjerre, Natur- og Kulturformidler praktikant l Naturstyrelsen Thy, +45 72 54 36 25, Obfuscated Email og Morten Brown Stummann, Forstfuldmægtig l Naturstyrelsen Thy, +45 72 54 39 81, Obfuscated Email.

Læs mere om Naturstyrelsens tilbud

Obfuscated Email

undefined

Samarbejde med Museumscenter Hanstholm om undervisningsforløb og lærerkurser.

Nationalpark Thy Klasseværelset har i år indledt et samarbejde med Museumscenter Hanstholm, for at gige elever endnu flere muligheder for at lære på Museumscenter Hanstholm. Lærer Gitte Femhøj fra Østre Skole, der er tilknyttet NPT Klasseværelset, tog initiativ til samarbejdet i forbindelse med sin naturvejlederuddannelse lavede aktiviteter på museumscentret.

Museumsvært Mia R. Thomsen fra Museumscenter Hanstholm siger om samarbejdet med Nationalpark Thy Klasseværelset "Vi er meget glade for samarbejdet om at udvikle undervisningsaktiviteter i tilknytning til museet. Elever på mellemtrin og i udskoling kommer til at kunne arbejde med fag som historie, tysk, Natur/teknologi og matematik. Fagene er inkluderet i spændende opgaver så som minefelt, morsekoder, tyske beskeder og ikke mindst et spændende historisk inspireret rollespil. Vi glæder os til at teste de nye undervisningsforløb på lærerkurserne og efterfølgende på skoleelever fra hele landet."

Samarbejdet har ind til videre udmøntet sig i otte undervisningsforløb/aktiviteter og to lærerkurser, som afvikles på museumscentret. Forløbene bliver løbende lagt på www.nationalparkthy.dk/klassevaerelset 

undefined

Junior Ranger - Valgfag

Nationalpark Thy Klasseværelset samarbejder med Tingstrup Skole om et nyt Junior Ranger linjefag, som tilbydes elever i overbygningen allerede i dette skoleår. ”Junior Ranger” foregår udendørs, og det betyder, at eleverne er udenfor i nationalparken alle dagene, uanset vejret. Undervisningen er lagt på fem onsdage i efteråret og fire  onsdage i foråret. Alle dage fra 13.15-17.00. Linjefaget afsluttes med et helt døgn i ude i nationalparken. 

Eleverne undervises i nationalparkens biologi, kulturhistorie, jagt, 1.hjælp og meget andet. Formålet med undervisningen i ”Junior Ranger” er, at eleverne skal lære at færdes i naturen på en fornuftig og hensigtsmæssig måde og bliver naturformidlere for andre elever og deres egne familier. 

Yderligere oplysninger hos Poul Sivertsen og Dorte Kirk, Tingstrup Skole, tlf. 9917 3455

undefined

Udeskolenets afholdte deres halvårlige møde i NPT i april.

I april var alle med interesse for udeskole inviteret til Udeskolenets halvårlige møde, som denne gang var henlagt til Vorupør i Nationalpark Thy. Temaet var stedsbaseret læring. Nationalpark Thy Klasseværelset var sammen med Vorupør Museum vært for mødet, som tiltrak både lærere, museumsformidlere og naturvejldere m.v. fra hele landet. De fik, hvad de kom efter. Nemlig inspiration til at udvikle egen udeskolepraksis.

Mødets sidste punkt var et dilemmaspil om skabelsen af Fiskerkompagniet i Nørre Vorupør. Ph.d.-studerende Marianne Dietz, HistorieLab gav os i teori og praksis indtryk af, hvordan man kan arbejde med udvikling af børns historiebevidsthed med brug af dilemmaspil. Dilemmespillet er lige nu ved at blive finjusteret af Jimmy Munk Larsen fra Museum Thy, og bliver snart tilgængeligt i undervisningsportalen.

Snyd ikke dig selv for denne glimrende reportage fra Udeskolenets møde.

 

 

undefined

Lærercamp—Samarbejde med UCN studerende

Fra den 25.-27. april havde vi besøg i tre dage af et par håndfulde lærerstuderende og to undervisere fra læreruddannelsen på UCN i Aalborg. Målet med studieturen var, at de studerende skulle udvikle stedbundne undervisningsforløb og aktiviteter, eller materialer som kan bringe Nationalpark Thy ind på skolerne. Vi havde lejet Vorupør gamle skole, som i dagene fungerede som base for de studerende. De sturende delte sig i tre grupper med fokus på hhv. Geografi, Natur/Teknologi og matematik samt Biologi. På første dag blev eleverne klædt på med lokal viden af bl.a. Bo Fink, Ib Nord Nielsen, Søren Krag og folkene på Museumscenter Hanstholm.

En stor tak skal lyde til de studerende, som lagde deres kræfter og energi i Thy i et par dage. Udbyttet af samarbejde er en række forløb forløb, som kan ses på websiden, og en række idéer og aktiviteter, som vi videreudvikler på det næste halve år. Se og hør Christian fortælle om et forløb, som han har udviklet.

 

undefined

Lærerkurser og workshops

Nationalpark Thy Klasseværelset afvikler løbende lærerkurser. Den seneste i rækken blev afviklet den 4. august på Museumscenter Hanstholm. Her deltog 15 lærere og formidlere i kurset "Udeskole i praksis – Natur/teknologi og matematik på mellemtrin". Læs og se fotos fra kurset her.

I 2016 har vi derudover afholdt:

  • Naturfagsdag den 1. april. Kursus for lærere. Læs mere på http://nationalparkthy.dk/media/134504/naturfagsdag_pdf010416.pdf
  • Udeskolenet halvårsmøde den 19. april. Kursus for lærere. Vi sender invitation ud senere. http://www.skoven-i-skolen.dk/udeskolenet. Siden opdateres løbende.
  • Skolernes Nationalparkdag den 24. maj og Bioblitz den 26. maj. For elever. Vi sender invitation ud senere via NTS netværket og via mail til friskolerne.
  • Sydmors Skole og Børnehus den 2. august. Insprirationstur - hvordan kan skolens lærere bruge Nationalpark Thy i undervisningen.

Vi håber på at kunne indbyde til endnu et lærerkursus den 8. november, men det kommer der mere om senere. Hold dig opdateret om fremtidige kurser på Nationalpark Skolen.

undefined

Ny NTS koordinatoer

Gitte Femhøj er pr. 1. august 2016 ny NTS koordinator i Thisted Kommune.

NTS står for Natur, Teknik og Sundhed, og koordinatorens opgave er, at understøtte læreres muligheder for at lave god undervisning inden for natur, teknik og sundhed. Det næste møde i netværket er den 31. august på Østre Skole

Gitte Femhøj er lærer i overbygningen på Østre Skole, og hun er tilknyttet Nationalpark Thy Klasseværelset en halv dag om ugen. Gitte overtager funktionen efter Tage Leegaard, der ved sidste skoleårs afslutning valgte at gå på efterløn. Tak til Tage for det arbejde, han har lagt i at etablere NTS netværket i Thisted Kommune.

Kontakt Gitte Femhøj på Obfuscated Email 

 

undefined

Følg os på facebook og modtag nyhedsbrev

Følg med i hvad vi laver eller kom med gode råd til os på klasseværelsets facebookside

Tilmeld dig nyhedsbrev på klasseværelsets webside

undefined