Nationalpark Thy's læringstilbud

Børn og unge - Nationalpark Thy Klasseværelset

Nationalpark Thy Klasseværelset hjælper lærere med at flytte undervisningen ud i Nationalpark Thy. Det gør vi bl.a. ved at udvikle stedbundne undervisningsforløb og tilgængeliggøre dem i undervisningsdatabasen, arrangere lærerkurser og udvikle valgfaget "Junior Ranger" sammen med overbygningsskoler.

  • undefined

  • undefined

  • undefined

  • undefined

  • undefined

  • undefined