One size to fit all  -  Pilotprojekt for videndeling af projektresultater 

Som pilotprojektet for en fælles deling af projektresultater og -erfaringer i de danske nationalparker er der skabt en ny en digital template til videndeling og afrapportering. 

Templaten introducerer en ny, skalerbar metode for videndeling og baserer sig på overskuelig og enkel adgang til projektformål, -resultater, perspektiveringer og samarbejdsparter. 

 

 

DET VILLE VI

 • Introducere en enkel metode til videndeling i en let overskuelig webside med faste elementer
 • Gøre templaten skalerbar til alle projekter i nationalparkregi
 • Tydeliggøre opmærksomhedspunkter i proces
 • Integrere video som videndeling
 • Gøre resultater delbare for samarbejdsparter
 • Pilotprojektet er en del af 'Trædesten til Naturen' og realiserer mål indenfor Nationalparkplanens indsatsområde 5: Masterplan for formidling 

DET HAR VI GJORT

 • Analyseret eksisterende videnblade og videndelinger i tilsvarende organisationer
 • Afholdt onlineseminar med alle nationalparker for at ideudvikle og kortlægge ønsker og udfordringer
 • Afholdt inspirationsmøder med grafiker, tekstforfatter og videoproducent
 • Produceret tre videoer med hver deres vinkel i forhold til videndeling af projekt og proces
 • Oprettet digital pilot-template

DET HAR VI OPNÅET

 • Ny digital template er realiseret  
 • Fra medio 2023 vil denne blive udrullet på ny CMS-platform for Miljøministeriets hjemmesider
 • Herefter godkendes endelig design og form for template, og den ny model implementeres af alle nationalparker med ønsket om at:
  • skabe ny rutine for at dele projektviden og erfaring 
  • gøre viden og deling let at tilgå
  • inspirere andre projektorienterede organisationer
  • opbygge videndelingbank

 

 

 

NATIONALPARKCENTER THY
FRIVILLIG I NATIONALPARK THY
ETABLERING AF SHELTER

Integrering af video

I samarbejde OutWest Production har vi skabt tre videoer, der eksemplificerer muligheder for at bruge video til at belyse hhv. projektprodukt ('Nationalparkcenter Thy'), projektatkivering ('Frivillig i Nationalpark Thy') og projektproces ('Etablering af shelter').

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

 • Projekter varierer i størrelse, formål og målgruppe. For at skabe en funktionel template, der dækker alle, må templatens kategorier være tilpas bredde, men samtidig så konkrete at dens struktur holdes
 • Hav styr på - og vær i enheden enige om - projektets formål, forløbets læringer og værdien af resultaterne. Templaten kræver præcision
 • Udforming er platformafhængig. Dette projekts template har i model og design været begrænset af CMS-systemets muligheder - og afventningen af et nyt fælles system

MEN HUSK OGSÅ...

 • Brug template gennem hele projektfasen. Dens faste form fremmer konkrete formuleringer
 • Brug af fælles videndeling-templates inspirer på tværs af nationalparker og andre interesseorganisationer og indbyder til at trække på viden og erfaringer. Det gør det nemt at række ud, og det fremmer samarbejder
 • Open source letter tilgang til viden og gavner i sidste endne flere projekter til gavn for vores fælles natur

VIL DU VIDE MERE?

Samarbejdspartnere

Trædesten til Naturen

 • 'Trædesten til Naturen' er overskrift for række anlægs- og formidlingsprojekter initieret af og gennemført i Nationalpark Thy i perioden 2017-22 med et samlet budget på ca. 75 mio. kr. 
 • Projekterne søger samlet at formidle nationalparkens natur og kulturhistorie; give besøgende unikke oplevelser og større forståelse for naturen; og håndtere publikumsstrømmene, så arealerne ikke lider overlast.

Kontakt

Vivi Schmidt

Title: Projektleder
Phone: 25 52 85 52