Frivillighed løfter formidlingen i Nationalpark Thy

En ekstensiv brug af frivillige levendegør formidlingen i Nationalpark Thy, sikrer lokalt ejerskab og bringer besøgende tættere på naturen.

I realiseringen af nationalparkens store anlægs- og formidlingsprojekt ’Trædesten til Naturen’ er frivillighed blevet en tværgående indsats, og antallet af frivillige er mere end fordoblet på fem år. Det har muliggjort en direkte formidling til nationalparkens besøgende, og udbredt frivilligtanken i organisationens drift.

FORMÅL

Som en del af ’Trædesten til naturen’ ønskede Nationalpark Thy at udbrede inddragelsen af frivillighed. En øget brug af frivillige på eksisterende og nye besøgssteder skulle i højere grad gøre det muligt at møde parkens besøgende ansigt til ansigt, inspirere dem til at komme længere ud i naturen, og give dem forståelse for hvad der gør naturen, landskabet og kulturhistorien i nationalparken særegent.

PROJEKTET OPFYLDER INDSATSOMRÅDERNE:

 • ’Trædesten til naturen’: Frivillighed og formidling
 • Nationalparkplan for Nationalpark Thy 2016-22, indsatsområder:  5: ’Masterplan for formidling’, 8:’ Netværk af frivillige’, 7: ’Nationalpark Thy – et stærkt brand’ 

SÅDAN GJORDE VI

 • Daglig bemanding med frivillige nationalparkværter i Danmarks første Nationalparkcenter
 • Frivillig bemanding og drift af nyoprettet kaffestue på Lodbjerg Fyr i sommersæsonen
 • Øget organisering af frivilliggrupper og styregrupper
 • Øge fokus på uddannelse af frivillige med 4 obligatoriske basiskurser, der giver indblik i nationalparkens natur, kulturhistorie, formidling, førstehjælp mm.
 • Øget fokus på rekruttering
 • Øget fokus fastholdelse med sociale arrangementer, kurser, foredrag om naturen i NP Thy
 • Opgradering af frivilligkoordinationen svarende til 2 årsværk

RESULTATER

 • Antal frivillige er i projektperioden for ’Trædesten til Naturen’ vokset fra ca. 100 til 250
 • Den fokuserede brug af frivillige gør det muligt at bemande tre besøgssteder i nationalparken, så besøgende føler sig velkomne, får personlige tips til oplevelser, svar på spørgsmål og større forståelse for NP Thy, naturen og kulturhistorien
 • Udbredelse af frivilligheden som koncept. Nationalparkcenter, besøgssteder og langt de fleste af NP Thys arrangementer er således gratis for besøgende, med mulighed for frivillige donationer, der går ubeskåret til naturprojekter.

FRIVILLIG I NATIONALPARK THY

Se video om vores frivillige på besøgssteder og i naturen, og hør hvorfor de har valgt at være frivillige i Nationalpark Thy 

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

 • Mange frivillige kræver proportionelt mere koordination, pga. stort spænd i forventninger, forudsætninger, tid til vagter, behov for kurser mm
 • Involvering af frivillige i forretning og planlægning giver plads til mange ønsker og holdninger, der skal balanceres
 • Fastholdelse kræver løbende aktiviteter og evalueringer
 • Rekruttering bliver sværere i takt med at oplandet bliver opdyrket

MEN HUSK OGSÅ...

 • Frivillige er ikke blot en arbejdsresurse. De er ofte lokale eksperter, der brænder for at dele deres viden og for at snakke med besøgende
 • Frivillige motiveres af en stolthed over og interesse i nationalparkens natur og værdier. Så giv dem kontinuerlig indsigt i nationalparkens arbejde med samme via nyhedsbreve, arrangementer og kurser
 • Frivillighed er et fællesskab. De frivilliges glæde ved at være frivillige smitter af på de besøgende
 • Frivillig betjening af besøgssteder giver mulighed for gratis entre og udvider dermed segmentet af besøgende

VIL DU VIDE MERE?

Samarbejdspartnere

Trædesten til Naturen

 • 'Trædesten til Naturen' er overskrift for række anlægs- og formidlingsprojekter initieret af og gennemført i Nationalpark Thy i perioden 2017-22 med et samlet budget på ca. 75 mio. kr. 
 • Projekterne søger samlet at formidle nationalparkens natur og kulturhistorie; give besøgende unikke oplevelser og større forståelse for naturen; og håndtere publikumsstrømmene, så arealerne ikke lider overlast.

Kontakt

portræt af Charlotte Katholm

Charlotte Ertebjerg Katholm

Title: Frivilligkoordinator
Phone: 20916204