Litteraturdatabase

Bibliografisk base: Litteratur om Nationalpark Thy 

På initiativ fra en gruppe frivillige, der har arbejdet med at styrke forskningen i Nationalpark Thy, har nationalparkfonden med Thisted Biblioteks hjælp etableret en bibliografisk base med litteratur om Nationalpark Thy.

Basen består af henvisninger til litteratur om Nationalpark Thy set fra udvalgte faglige vinkler. Det være sig biologi, fugle, planter, kulturhistorie, folkeliv, landbrug, sandflugt og så videre.

Materialetyper:

Basen medtager bøger uden aldersgrænse, tidsskriftartikler siden 1905, rapporter, studieopgaver, forskningsafhandlinger, upublicerede artikler og online dokumenter, men ikke landkort, avisartikler og tv-udsendelser.Den medtager både dansk-, engelsk- og tysksprogede publikationer.

Avisartikler kan findes i Infomedia, der dækker avisudgivelser fra 1990 og frem, og før da i Avis Kronik Index (1940 -1978) mens udsendelser fra Nationalpark TV kan findes på Vimeo. 

Basen udmærker sig ved både at rumme det de danske biblioteker har liggende samt visse ellers ikke tilgængelige publikationer. En af hovedopgaverne har således været at fremsøge materialer, der ikke er søgbare af den ene eller anden grund (f.eks. at materialet ikke pligtafleveres). Samt ved at rumme litteratur langt tilbage i tid.

Geografisk afgrænsning:

Titlerne medtages, for så vidt de i væsentligt omfang handler om forhold vedrørende Nationalpark Thy og kystbyerne Klitmøller, Vorupør, Stenbjerg og Agger. Basen er tænkt til brug for skoleelever, studerende, formidlere og alle interesserede i øvrigt.

Tilgængelighed af publikationerne:

De registrerede titler kan søges skaffet via nærmeste folkebibliotek eller beses online via link, idet langt de fleste er udgivet i enten bogform, som tidsskriftartikel eller er tilgængelige online. Der er dog enkelte undtagelser, hvor det er nødvendigt at henvende sig til Nationalparkfondens sekretariat, hvis man ønsker at se udgivelsen. Det er angivet i beskrivelsen, når det er tilfældet.

Opdatering af databasen:

Basen tænkes videreført med årlige opdateringer.

Har du materiale, som kan være interessant, så henvend dig til Nationalpark Thy eller til Thisted Bibliotek. 

Formål 5 i bekendtgørelse om Nationalpark Thy

at styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af de natur- og kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier.


  

Kontakt

Martin Blirup

Title: Kontor- og økonomimedarbejder
Phone: 72 54 15 08
Mobile: 22 22 16 32